• Slider profin

Wijzigingen Profin

 
28/05/2014Artikel specificatie printen met administratie kenmerken zoals logo.
28/05/2014Extra omschrijving bij inkooporder uit bestellijst overnemen
28/05/2014Inlezen CSV orders
28/05/2014Percentage stilstand in productielijn uren.
28/05/2014\0922\ palletlabel type cono toegevoegd
28/05/2014\0944\ extra tekst op CMR vak4
28/05/2014omschrijving alleen leegmaken na deselecteren verrekening
27/05/2014Bepaal kostprijzen extra selectie voor 0922
27/05/2014Extra omschrijving bij inkooporder uit bestellijst overnemen
27/05/2014Pauze ook weergeven bij productielijn uren.
27/05/2014\0851\ controleren op openstaande inkooporders
27/05/2014\0923\ bij facturen met BC verwerking ook een afdruk maken
27/05/2014\0971\ kleine aanpassingen ivm gewijzigde webshop
26/05/2014Pauze ook weergeven bij productielijn uren.
26/05/2014Prt_bsis volgorde aangepast.
23/05/2014De PDF Kopie van de factuur om te bewaren indien mogelijk met P-layout.
23/05/2014Dit voor prijslijst, aanmaning en statistiekoverzicht.
23/05/2014Klantspecifieke statistiek geactiveerd voor 0941
23/05/2014On hold facturen goed verwerken
23/05/2014Selectie op status toegevoegd
23/05/2014Verzendlabel voor 0951 aangepast zodat tekst er helemaal op komt.
23/05/2014Wijzigen status vanaf 'A' niet mogelijk als er actieve verkoop, inkoop of productieorders zijn
23/05/2014\1040\ edi naar en namens hoofdvestiging
23/05/2014\5125\ extra omschrijving
22/05/2014Bij geblokkeerde partij wordt er op de beurslijst 'BLK' afgedrukt.
22/05/2014Invoer en overnemen personeelsnummer en uren categorien.
22/05/2014Overzicht mutaties blokkeren partijen.
22/05/2014Selecteren productieorder op basis van het ordernummer
22/05/2014Selectie op artikelgroep of partijnummer.
21/05/2014Aanmaken planbestanden totaal afronden aanpassen
21/05/2014Auditfile financieel versie 3.2
21/05/2014Gegevens afdrukken gesorteerd op lijn.
21/05/2014\0949\ eenheden tabel
21/05/2014\0949\ voorsorteren bestellijst op artikel omschrijving
21/05/2014\0975\ faktuurnummer selecteren en tonen
21/05/2014\1040\ edi naar en namens hoofdvestiging
20/05/2014Artikelnummer leverancier toegevoegd aan overzicht voorraad opleg
20/05/2014Artikelspecificatieblad 0944 aanpassen door bedrijfsconstanten te printen
20/05/2014Artikelspecificaties dropdowns wat breder
20/05/2014Bij tijdregistratie ook aantal per ploeg registreren
20/05/2014Inhoud vak 2 en 3 van CMR aangepast voor 0972
20/05/2014Voor aanpassing 0925 : Aantal personen per lijn overzetten naar WMS.
20/05/2014\0975\ Kopteksten op de aanmaning in meerdere talen
19/05/2014Extra kolom op overzicht rendement productie
19/05/2014Overzicht rendement productieorders
16/05/2014Afdrukken adres afleveradres op juiste plek op CMR ivm sommige aanpassingen.
16/05/2014Exporteren stambestanden ten behoeve van inlezen inkomende facturen
16/05/2014Inlezen XML boekingen inkomende facturen
16/05/2014Registreren benodigde tijd voor productieorder voor 0929
16/05/2014Verbetering betalingstermijn ingave en grootte van bedragen op het rapport
16/05/2014Verzamelfactuur aanmaken direct na proforma
16/05/2014\0925\ oude en nieuwe prijs koptekst verbeteren
16/05/2014\0944\ EDI berichten aanmaken afh van instellingen
14/05/2014Een order kunnen kenmerken als offerte en een overzicht offertes kunnen printen.
14/05/2014\0944\ EDI berichten aanmaken afh van instellingen
14/05/2014\0944\ bewaren van de uitgegeven SScc pallets
14/05/2014\0975\ proforma facturen vermelding bij te betalen met juiste factuurnr
13/05/2014Overzicht geblokkeerde partijen.
13/05/2014Overzicht mutaties blokkeren partijen.
13/05/2014Spaties uit SEPA nummers verwijderen op overzichten en in betaal- en incassobestand
13/05/2014Totalen op overzicht geproduceerd
12/05/2014Berekenen geplande start/stop tijden aangepast. (bijv.28:30)
12/05/2014Extra gegevens per bundel voor EDI voor 0929
12/05/2014Overzicht geblokkeerde partijen.
12/05/2014Registreren benodigde tijd voor productieorder voor 0929
12/05/2014Voor 0929 bestand met verkopen meerdere jaren per debiteur gereedzetten voor planning
12/05/2014Voor aanpassing 0925 : Als 2e omschrijvingregel = 'Uw order Credit E R' dan deze niet afdrukken.
09/05/2014Aan kunnen passen geproduceerde pallets vanuit productieorder voor 0929
09/05/2014\0944\ inrichten voor EDI
09/05/2014\0960\ afdrukken afleverbon vanuit order historie mogelijk gemaakt voor SQL server database
08/05/2014Aan kunnen passen geproduceerde pallets vanuit productieorder voor 0929
08/05/2014Extra controle op te gebruiken grondstoffen bij uitgifte voor 0929
08/05/2014Klantspecifieke aanmaning gemaakt voor 0976
08/05/2014Overzicht partijen per rij voor 0929
07/05/2014Alleen orders die nog niet volledig geproduceerd zijn tonen.
07/05/2014Alleen productieorders printen voor geselecteerde lijn
07/05/2014Blokkeren partijen extra controles inbouwen zodat geblokkeerde partijen niet gebruikt kunnen worden.
07/05/2014Invoeren tijden productieorders voor 0972
07/05/2014Na sorteren order maar 1 maal printen voor 0972
07/05/2014Printen debiteurnummer op productieorder 0972
07/05/2014Verzenddatum in plaats van productiedatum in de header
07/05/2014\0944\ inrichten voor EDI
07/05/2014\0951\ Referentie eindbestemming ingeven en afdrukken
06/05/2014Verplaats meetellen in controle partijen
06/05/2014\0951\ Referentie eindbestemming ingeven
06/05/2014\0951\ layout beurslijst zonder streek en fabrikant
06/05/2014\2009\ juiste inkoop- en verkoopprijs op de overzichten zetten
06/05/2014\5115\ vragen 'gewijzigde prijzen verwerken' na wijzigen afleverdatum ook bij Leveringen
06/05/2014alg: stuknummer ophogen na 'B' opdrachten inlezen
05/05/2014Uitbreiden importeren uit Excel voor afspraken debiteuren
03/05/2014\2009\ juiste verkoopprijs op de overzichten zetten
02/05/2014\0934\ incassokenmerk mogelijk maken
01/05/2014\0925\ inclusief oude prijs afdrukken