• Slider profin

Wijzigingen Profin

 
31/10/2014Aanpassing verwerken bankafschriften
31/10/2014Bij weergave order 'Prioriteit' erbij.
31/10/2014Voor aanpassing 0925 : Transfer orders verwerken.
31/10/2014\0960\ eenheid en gel. gewicht als kolom toegevoegd
31/10/2014\0960\ statussen omschrijving aangepast
31/10/2014\0960\ verbeteringe verwerken optimus leveringen
31/10/2014\1102\ hoofd- en subcategorien
30/10/2014Bij automatisch aantal overnemen bij leveren gewicht van partij afronden op 3 in plaats van 2 decimalen
30/10/2014Voor aanpassing 0925 : Transfer debiteur.
29/10/2014Er mag maar 1 default taal zijn.
29/10/2014Wijzigen totaaltelling opleg.
28/10/2014Totaal aantal collie per sectie geteld.
28/10/2014Volgorde overzicht orderstatussen aangepast.
28/10/2014Voor aanpassing 0960 : Vaste bestellingen vraagstelling gewijzigd.
27/10/2014Totaal aantal collie per sectie geteld.
27/10/2014Voorraad artikelen per locatie.
24/10/2014Aantal groter gemaakt op cmr
24/10/2014Aantallen selectie aangepast. Geen nul records, totaal onderaan, tijd.
24/10/2014Afleverdatum vullen.
24/10/2014Bij facturering controles de verkooporder kunnen wijzigen.
24/10/2014Laatst geleverd THT van artikel afdrukken op orderbon
24/10/2014Periodeanalyse met specificatie voor 0952
24/10/2014Volgorde pallets nu locatie in plaats van palletnummer op oplegorder
24/10/2014Voor aanpassing 0960 : Bestelwijze weergeven.
24/10/2014Voor aanpassing 0960 : selectie op debiteur aangepast.
24/10/2014Voorraad artikelen per locatie.
23/10/2014Aanpassen tracering ivm proforma's
23/10/2014Afleverdatum bepalen.
23/10/2014Laatst geleverd THT van artikel afdrukken op orderbon
23/10/2014Layout gewijzigd, datum afdrukken.
23/10/2014Nieuw : Overzicht Collie aantal per route.
23/10/2014Order statussen op volgorde van prioriteit/dagroute.
23/10/2014Tabblad 'Aantal selectie' : Geen nul records.
23/10/2014Veld naam vertegenwoordiger niet wijzigbaar.
23/10/2014Voor aanpassing 0960 : Aantal 0 bij vaste bestellingen niet opslaan.
23/10/2014\0925\ afdrukken label EAN code niet naar 14 tekens aangevuld
23/10/2014\0949\ bij webbestel ook ord_dbes.om1, -om2 overzetten naar orderregels
23/10/2014\0960\ balanstotalen waren onjuist
22/10/2014Aangeven op lijst wat er is geselecteerd.
22/10/2014Knoppen 'Totalen', 'Filer' en 'Betalingsgedrag' op tabblad 'Facturen' van debiteur gegevens ook beschikbaar maken voor aanpassing '0957'.
22/10/2014Tabblad 'Aantal collies per route' erbij.
22/10/2014Weergave volgorde aangepast.
21/10/2014Afleverdatum = datum + 1
21/10/2014Laatst geleverd THT van artikel afdrukken op orderbon
21/10/2014Vervangen geproduceerd gewicht op rendementsoverzicht voor 0972
21/10/2014Vinkje altijd aan.
21/10/2014Voor aanpassing 0960 : Bij debiteuren de naam vertegenwoordiger en de omschrijving van de bestelwijze.
21/10/2014Voor aanpassing 0960 : Zoek mogelijkheid debiteur, debiteur selectie bij selectie afleverdag. Bij printen route volgorde ook route.
21/10/2014Weeglijst bij uitslag opleg invullen voor 0946
21/10/2014\0960\ beter omgaan met locatie zie #329
21/10/2014\0975\ keuze uitgeschakeld
21/10/2014\alg\ spatie melden als er geen facturen zijn
20/10/2014Layout gewijzigd.
20/10/2014Voor aanpassing 0960 : Bij invoer einde lostijd worden maar 4 postities opgeslagen.
17/10/2014Check 'Doorgaan' aangepast.
17/10/2014Etikettaal bij debiteur toevoegen voor 0929
17/10/2014Voor 0929 per lijn aangeven of bij ontvangst THT gewijzigd mag worden.
17/10/2014Voor aanpassing 0960 : Gegevens betalingsgedrag onjuist na navigatie.
17/10/2014Voor aanpassing 0960 : Nieuw 'Order statussen'
17/10/2014Voor aanpassing 0960 : Vaste bestellingen aangepast.
16/10/2014Aantal boxen berekenen op overzicht planning
16/10/2014Artikelgroep mag niet leeg zijn.
16/10/2014Bedrijfsgegevens in CMR vak 1 en 22 voor 0946
16/10/2014Deb./cred wordt niet weergegeven.
16/10/2014Layout gewijzigd.
16/10/2014Nieuw Overzicht Route/Prioriteit/Dock
16/10/2014Onjiuste artikelgroep wordt weergegeven.
16/10/2014Vertrektijd moet leeg kunnen zijn.
16/10/2014Voor aanpassing 0960 : Layout gewijzigd.
16/10/2014Voor aanpassing 0960 : Nieuw 'Order statussen'
15/10/2014Afdrukken afleveradres en opmerkingen.
15/10/2014Automatisch uitvoeren onderhoud bestanden
15/10/2014Bij verwijderen tekst aangepast.
15/10/2014Dagboeksoort moet gevuld zijn bij opslaan.
15/10/2014Form refresh na invoer debiteur.
15/10/2014Layout gewijzigd.
15/10/2014Mutaties opslaan.
15/10/2014Tabel toegevoegd.
15/10/2014Voor aanpassing 0960 : Afleverdatum weergeven en checken.
15/10/2014Voor aanpassing 0960 : Selectie op afleverdatum altijd aan.
15/10/2014Wegschrijven mutatie.
15/10/2014\0960\ controle optimus bij Leveren
14/10/2014Voor aanpassing 0960 : Excel bestand van artikel. Handmatig selecteren.
14/10/2014rff_uc ook voor 1040
13/10/2014Aanpassen layout productieorder 0972
13/10/2014Geleverde orders niet weergeven.
13/10/2014Invoeren gebruikt gewicht in plaats van gebruikt aantal voor productie voor 0972
13/10/2014Routelijst printen voor 0960
13/10/2014Selectie op registratiedatum mogelijk voor rendement productie voor 0972
13/10/2014Voor aanpassing 0960 : Excel bestand van artikel.
10/10/2014Automatisch uitvoeren onderhoud bestanden
10/10/2014Overzicht goederen onderweg voor 0925
10/10/2014Registreren behandelingen volgorde aanpassen.
10/10/2014Voor aanpassing 0946 : Overzicht boxen per partij per debiteur.
10/10/2014Voor aanpassing 0960 : Excel bestand van artikel.
10/10/2014Wijziging in termijn opschonen van 6 maanden naar 6 weken.
10/10/2014\0960\ bestelschema sorteren op dag
10/10/2014\0971\ status op '3' zetten voor webfacturen
10/10/2014kopiefacturen niet meer via BC verwerking
09/10/2014Correctie in layout van 0946 stickervel.
09/10/2014Voor aanpassing 0946 : Overzicht boxen per partij per debiteur.
09/10/2014Voor aanpassing 0960 : Excel bestand van artikel.
08/10/2014Alleen aantallen weergeven 0
08/10/2014Controleren of er bestanden open staan voor automatisch onderhoud bestanden
08/10/2014Extra kolom met lostijden voor routes voor 0960
08/10/2014Op alle tabbladen onder factuur controle de afleverdatum stellen.
08/10/2014Op routelijst extra gegevens van route afdrukken voor 0960
08/10/2014Verwerken bankafschriften
08/10/2014Voor aanpassing 0960 : Bij nieuwe debiteur 'Altijd meetellen met bestellen' aanzetten.
08/10/2014Voor aanpassing 0960 : Status mag alleen worden gewijzigd als debiteur geen dagroute meer heeft.
08/10/2014Voor aanpassing 0960 : Status mag alleen worden gewijzigd als debiteur geen vaste bestelling meer heeft.
07/10/2014Aanpassen aanmaken inkooporders uit verkooporders
07/10/2014Aanpassen inkoopadvies voor 0960
07/10/2014Alleen aangevinkte regels verwerken.
07/10/2014Berekenen nog te ontvangen op partij in selectielijst partijen aangepast voor 0975
07/10/2014Bij logistiek niet de emballage artikelen tonen.
07/10/2014Verzenddatum wordt factuurdatum op basis van instelling bij debiteur voor 0944.
07/10/2014Voor aanpassing 0925 : bij kostprijsberekening van in- verkoop artikelen de prijs delen door 'PrijsPer'.
07/10/2014Voor aanpassing 0960 : Bij verwijderen dagroute de volgorde juist aanmaken.
07/10/2014Voor aanpassing 0960 : Layout gewijzigd op tabblad 'EDI'.
07/10/2014Voor aanpassing 0960 : Voor productie- besteladvies alleen de debiteuren selecteren waar 'Altijd meetellen met bestellen' aanstaat.
07/10/2014\0929\probleem
07/10/2014\0929\probleem bij locaties
07/10/2014\0949\webbestel met korting goed verwerken
07/10/2014\0960\ controle op optimus orders (ticket 206)
07/10/2014\0960\ fout bij geleveraantal en controle op aantal
06/10/2014Aanpassen inkoopadvies voor 0960
03/10/2014Aanpassen inkoopadvies voor 0960
03/10/2014Verwerken bankafschriften
03/10/2014\0975\ fout in afdrukken palletlabel ('#' artikel) opgelost
02/10/2014Aanpassing 9002 weggehaald uit muteren incasso
02/10/2014Afleverdatum vooraf bepalen.
02/10/2014Bij debiteuren/crediteuren betalingsgedrag dagboek en stuknummer weergeven.
02/10/2014Debiteurnummer afdrukken.
02/10/2014Geen retour orders weergeven.
02/10/2014Inkoopadvies extra informatie tonen voor 0960
02/10/2014Niet automatisch bestellen vanuit order in ord_muteren voor 0960
02/10/2014Verwerken bankafschriften
02/10/2014Voor aanpassing 0960 : Bestelwijzen.
02/10/2014\0950\ van beek
02/10/2014\0950\ van beek betalingskorting
01/10/2014Voor aanpassing 0960 : Routelijst.