• Slider profin

Wijzigingen Profin

27/02/2015 Aantal posten weergeven op afdruk.
27/02/2015 Inkoop en verkoop prijzen berekenen.
27/02/2015 Invoer partij mag leeg zijn.
27/02/2015 Velden TarraCE en TarraPE vergroot.
26/02/2015 Als in eerste parameter 'H' staat overgaan naar historie.
26/02/2015 Bij debiteur geen verkoopprijs en consumentenprijs.
26/02/2015 Herstel partij uit historie.
26/02/2015 Voor aanpassing 0960 : Checken verwijderen eenheid.
26/02/2015 \0960\ aanpassingen edi inkoop
26/02/2015 \0960\ vervallen artikelen niet meenemen (983)
26/02/2015 \alg\ Set step weggehaald
26/02/2015 \alg\ set steps eruit
25/02/2015 Check bij verwijderen aangepast.
25/02/2015 Selectie status artikel.
25/02/2015 Verwijderen loggen. #1110
25/02/2015 Voor aanpassing 0905 : scannen serienummers.
25/02/2015 Voor aanpassing 0926 : extra vraag of orders moeten worden gefactureerd als er meerdere orders worden gefactureerd.
25/02/2015 Voor aanpassing 0944 : Afdrukken alleen bestellijst en exclusief groepsafspraken. #748
24/02/2015 Aangepast n.a.v. errorlog.
24/02/2015 Datumselectie uit header niet uit regels.
24/02/2015 Lengte merk aangepast.
24/02/2015 \0960\ aperak controle inkooporder
24/02/2015 \0960\ verwerken aperak met controle op verorder
24/02/2015 \4101\ standaard invoer component voor taalafhankelijke omschrijvingen
24/02/2015 \4101\ verwerken taalafhankelijke omschrijvingen
24/02/2015 layout aangepast.
23/02/2015 Aantal malen afdrukken crediteur a.h.v. bestalschema.
23/02/2015 Groep en locatie vullen bij starten.
23/02/2015 Leegmaken header van .xls
23/02/2015 layout aangepast.
20/02/2015 Afdrukken volledige omschrijving artikel.
20/02/2015 Bij verwijderen checken of de gegevens nog ergens voorkomen.
20/02/2015 Layout aangepast.
20/02/2015 Lege laad/los tijden niet afdrukken.
20/02/2015 Merk uit merken tabel.
20/02/2015 Voor aanpassing 0951 : Pakbonnummer afdrukken.
20/02/2015 Voor aanpassing 0975 : berekening valuta bedragen aangepast.
20/02/2015 \0949\afronding via oprofin.nprgvrkprysdc
20/02/2015 \0960\ foutmelding aantal aangepast
20/02/2015 \0960\ tonen inkoopprijs bij historie
20/02/2015 \0960\ tonen ordernr en referentie op alle subpagina's
20/02/2015 layout aangepast.
19/02/2015 Aanmaken transportbestand aanpassen
19/02/2015 Afdrukken laad/los tijden aangepast.
19/02/2015 Annuleren zonder naam terug.
19/02/2015 Diverse aanpassingen na testen.
19/02/2015 Export boekingen naar Snelstart voor 0978
19/02/2015 Layout aangepast.
19/02/2015 Leveranciers mogen zonder order maar 1 keer voorkomen.
19/02/2015 Mailen van debiteur aangepast.
19/02/2015 Volgorde artikelen op locatie.
19/02/2015 \0922\ prijswijzigingen lopende orders en orderstatistiekselectie aangepast
19/02/2015 \0960\ aanpassing verpakking en grootboekrekening
19/02/2015 \0960\ bepalen laatste factuurnummer bij SQL
19/02/2015 \0960\ faktuurgroeptotaal-bedragen apart in fakregels opslaan
19/02/2015 \0960\ verbetering koppeling SQL server
18/02/2015 Totaal aantal per debiteur/route.
18/02/2015 Zondag 1e dag van de week
17/02/2015 Bedrag layout aangepast.
17/02/2015 Printer environment eruit.
17/02/2015 Voor aanpassing 0960 : bij crediteuren mogelijkheid tot mailen.
17/02/2015 Voor aanpassing 0960 : bij debiteuren mogelijkheid tot mailen.
16/02/2015 Invoer rekening alleen voor huidig boekjaar.
16/02/2015 Laad/los tijden aangepast.
16/02/2015 Loggen snelheid
16/02/2015 Overnemen gegevens andere gebruiker.
16/02/2015 Tabel uit juiste administratie.
16/02/2015 Voor aanpassing 0960 : Faktuurgroep omschrijving weergeven.
16/02/2015 Voor aanpassing 0960 : bij debiteuren 2 velden erbij.
16/02/2015 Voor aanpassing 0960 : bij debiteuren mogelijkheid tot mailen.
13/02/2015 Div. aanpassingen o.a. velden erbij.
13/02/2015 Layout aangepast.
13/02/2015 Magazijn tonen bij partij selectie voor 0975
13/02/2015 Voor aanpassing 0920 : Statement of account aangepast.
13/02/2015 Voor aanpassing 0951 pakbonnummer beschikbaar maken.
12/02/2015 E-mail aan/uit bij wel/niet mail adres in contactpersoon.
12/02/2015 Invoer partijnummer voor over meerdere orders.
12/02/2015 Veld 'Rasplengte'erbij.
12/02/2015 \0960\ art_bsis altijd starten op 1e tabblad
12/02/2015 \0971\ betere controle na download debiteuren
12/02/2015 \alg\ over naar msxml6.dll ipv msxml4.dll
11/02/2015 Code page in Register voor vreemde tekens.
11/02/2015 Dubbel click aangepast.
10/02/2015 Test of debiteur een nieuw label aangemaakt wil hebben en zo ja dan check of label is ingegeven.
10/02/2015 \0960\ order niet afdrukken als het een gewone order is
10/02/2015 \0960\ transportfacturatie uitvoeren
10/02/2015 \4010\ onverwerkte uitslagorders volledig controleren
10/02/2015 \4010\ verwerkte uitslag regels niet tonen
09/02/2015 Berekening totalen uren aangepast.
09/02/2015 Goederengroep voor 0960 toevoegen
09/02/2015 Soort gewicht bij productie.
09/02/2015 Test of debiteur een nieuw label aangemaakt wil hebben en zo ja dan check of label is ingegeven.
09/02/2015 Week bepaling gewijzigd.
06/02/2015 \0960\ transportfactuur aanmaken
05/02/2015 Telling op orderbon opleg aangepast
05/02/2015 \0922\0944\ proforma nummer
05/02/2015 \0960\ aangezet verwerking desadv
05/02/2015 \0960\tonen orders
05/02/2015 \0971\ adres lengte verwerken
04/02/2015 Inlezen bankafschrift uit CAMT bestand aanpassen ivm verkeerde ID
04/02/2015 Toevoegen vrachtbrief en inslagnummer aan stamgegevens partijen voor 0946
04/02/2015 Voor 0925 een transferorder handmatig verwerken
04/02/2015 Vullen orderdatum bij verzamelfactuur voor 1000
03/02/2015 Bij afletteren kiezen of meerdere boekjaren geselecteerd mogen worden
03/02/2015 Relatienummer in Excel bestand mutaties per grootboekrekening opnemen
03/02/2015 \0960\ Assortiment tekst gewijzigd naar Versunie
03/02/2015 \0960\ bepalen ordertotalen met ex btw bedragen
03/02/2015 \0960\ het 'verorder' nummer als docnum gebruiken bij aanmaken EDI order vanuit inkoop
03/02/2015 \0960\ onze_order vullen bij faktuurgroep verzamelregels
03/02/2015 \4010\ controle op uitslag status op 'V' verwerkt
03/02/2015 \905\ batch verwerkings facturen-pdf met factuurnr in de naam
02/02/2015 Inlezen Excel bestanden vanaf commandline
30/01/2015 \0939\ aanpassingen route verwerking