• Slider profin

Wijzigingen Profin

31/03/2015 Als WW leeg is kan er worden geannuleerd.
31/03/2015 Extra artikel meenemen in planningsbestanden voor 0929
31/03/2015 Extra optie bijlage bij BC-verwerking voor serie bestanden
31/03/2015 Layout aangepast.
31/03/2015 Overnemen gegevens aangepast.
31/03/2015 Voor aanpassing 0922 : Voor kostprijsbepaling uit inkoopgegevens de laatst betaalde prijs ophalen.
31/03/2015 Voor aanpassing 0935 en 0944 : Diverse velden kunnen muteren.
31/03/2015 Voor aanpassing 0946 : Box gegevens afdrukken.
31/03/2015 Voor aanpassing 0975 : Bij partijregel eeerst extern partijnummer vermelden.
31/03/2015 Voor aanpassing 0975 : EEG NR Leverancier afdrukken.
31/03/2015 Voor aanpassing 0975 : Selectie op magazijn.
31/03/2015 Voor aanpassing 0975 : Weergeven temperatuur.
31/03/2015 Voor transportbestand.
31/03/2015 \0922\ regelconrole op gewicht ook voor 'ST' artikelen (#1360)
31/03/2015 \1000\ controle ean_disp bij filiaal
31/03/2015 \1000\ controle ean_disp bij filiaal met Edi hoofdvestiging
31/03/2015 \alg\ instelling voor locatie van XAF bestand
30/03/2015 Niet geleverde orders ook in orderstatistiek printen voor 0975
30/03/2015 Voor aanpassing 0925 : Start 26 wekenlijst 'Van week' aangepast.
30/03/2015 Voor aanpassing 0951 : Als besteld 0 dan geleverd.
30/03/2015 Voor aanpassing 0951 : Veld aflevernummer op afleverbon.
30/03/2015 Voor aanpassing 0957 : Volgorde op THT.
30/03/2015 Voor aanpassing 0975 : Selectie 'Geleverd, niet geleverd en offerte' op blad 'Selectielijst'.
27/03/2015 Aanpassen in verband met automatisch onderhoud bestanden
27/03/2015 Beurslijst 4028 aangepast
27/03/2015 \0975\ verrekeningen in de incasso omschrijving zetten
27/03/2015 \0975\ wijzigen valutakode uitgeschakeld
27/03/2015 \alg\ mogelijk maken om mailserver met poort-nummer in te geven bijv 123.1.1.1:2525
26/03/2015 Kredietbeperking op afleverbon voor 0969
26/03/2015 \0949\ positie veld 'Op volgorde...' gewijzigd
26/03/2015 \0960\ merk omschrijving vullen
24/03/2015 \0949\ extra keuze "geen gehoor" belschema
24/03/2015 \0960\ printen lijst per order
24/03/2015 \0975\ afdrukken ocscode
24/03/2015 \0975\ als factuur buiten de periodetabel valt dan deze overslaan
24/03/2015 \0975\ max. 40 dooslabels
24/03/2015 \0975\ werkbonprinter default
24/03/2015 \4101\ Specificaties in andere taal
20/03/2015 \0142\ meerdere credit/negatieve facturen verreken op 1 gewone factuur
20/03/2015 \0957\ geen Versunie zaken aan
20/03/2015 \0960\ printen lijst per order
20/03/2015 \9003\ velden foutief onder 9003 geplaatst
20/03/2015 \alg\ fout in aantalpost
19/03/2015 Muteren alle velden vervoerder.
19/03/2015 Voor aanpassing 0975 : Voor selectielijst kunnen selecteren 'Geen selectie', 'Geleverd', 'Niet geleverd' en 'Offerte'.
17/03/2015 Bij invoer verkooporderregel check of prijs - korting > 0
17/03/2015 Refresh productie advies aangepast voor 0960
17/03/2015 Telefoon + mobiel afdrukken.
17/03/2015 Voor aanpassing 0946 : Plastic batch op tabblad onderhoud
17/03/2015 Voor aanpassing 0955 : Telefoon + mobiel afdrukken op CMR.
17/03/2015 Voor aanpassing 0975 : Partij, prod.dat. en THT afdrukken op afleverbon als dit aanstaat bij debiteur.
17/03/2015 Vooruitbetalingen verwerken op saldilijst
17/03/2015 \0944\ aanpassing ivm gewichtcontrole
17/03/2015 \0949\ probleem met leverschema: tonen Lever. status en juiste datum zetten
16/03/2015 Knop 'Volgende' visible .F.
16/03/2015 Loggen verwijderen artikelen, debiteuren en crediteuren.
16/03/2015 Loggen verwijderen.
16/03/2015 Na selecteren rekening check of deze al bestaat in huidig boekjaar.
16/03/2015 Refresh productie advies aangepast voor 0960
16/03/2015 Voor aanpassing 0946 : invoer weken ouderdom.
16/03/2015 Voor aanpassing 0946 : weken ouderdom naar 3 posities.
16/03/2015 Voor aanpassing 0975 : Temperatuur invoeren en afdrukken.
16/03/2015 Voor aanpassing 0975 : Voor selectielijst kunnen selecteren 'Geleverd', 'Niet geleverd' en 'Offerte'.
16/03/2015 layout aangepast.
13/03/2015 Mandatory ID voor 0982 geactiveerd voor incasso.
13/03/2015 Selecteren rekening nummer.
13/03/2015 Statistiek 2 jaar per vertegenwoordiger naar Excel aangepast voor 0944.
13/03/2015 Tabblad logistiek toegevoegd voor 0944
13/03/2015 \0960\prijslijngroepen berekening
12/03/2015 Budgetten per jaar.
12/03/2015 Layout aangepast.
12/03/2015 Selecteren rekening nummer.
12/03/2015 Verwijzing naar 9005 laten vervallen
12/03/2015 Voor aanpassing 0950 : Selectie op vertegenwoordiger.
12/03/2015 Voor aanpassing 0979 : Artikelomschrijving als partijomschrijving bij groepsoort 2
12/03/2015 Voor aanpassing 0979 : Locatie erbij.
12/03/2015 \0952\ fout in prijswaar
12/03/2015 \0960\ inkoop uit verkoop niet doen als verkooporder alleen emballage artikelen bevat
12/03/2015 \0975\ bepaling te ontvangen uit inkooporder foutief
12/03/2015 \0975\ koers wijzigen goed gemaakt
11/03/2015 Voor aanpassing 0921 : Overzetten etiketten aangepast.
11/03/2015 Voor aanpassing 0946 : Opmerkingen per partij.
11/03/2015 Voor aanpassing 0946 : Selectie op eigenaar erbij.
11/03/2015 Voor aanpassing 0946 : Veld 'Plastic batch' erbij.
10/03/2015 Controle op sluiten vaste journaalpost al bij het muteren.
10/03/2015 Layout aangepast.
10/03/2015 Verwijzing naar oude tabelle wissen
10/03/2015 Verwijzing naar oude tabellen wissen
10/03/2015 Voor aanpassing 0946 : Opmerkingen per partij.
10/03/2015 Voor aanpassing 0946 : Tabblad opmerking.
10/03/2015 Voor aanpassing 0975 :Berekenen open bedragen vreemde valuta aangepast.
10/03/2015 \0949\ Foto probleem opgelost
10/03/2015 \0960\ extra veld opmerking advies
10/03/2015 \0960\ orderhistorie
10/03/2015 \0960\ verschoven inkoop
10/03/2015 \1102\foto selectie verbeterd
09/03/2015 Submappen teruggeven met bestand.
09/03/2015 Voor 0969 gewicht op overzicht orders per route
09/03/2015 Voor aanpassing 0946 : selectie op weken leeftijd.
09/03/2015 Voorraadstand uit WMS.
06/03/2015 Als historie is geselecteerd mogen er geen partijen worden verwijderd.
06/03/2015 Koers bij verkooporder wijzigbaar indien vreemde valuta.
06/03/2015 Layout aangepast.
06/03/2015 Voor aanpassing 0921 : Etiketbestand naar historie.
06/03/2015 Voor aanpassing 0946 : Textbox voor ingave weeknummer.
06/03/2015 \0952\ Aktieprijs niet in de faktuurkorting zetten
06/03/2015 \0960\ verbetering blokkeren: opmerking en tonen
06/03/2015 \0975\ dooslabel en palletlabel cruise
06/03/2015 \4036\ verbetering prg server
06/03/2015 \alg\ artikelomschrijving meenemen in excel lijst
05/03/2015 Berekening betalingen vreemde valuta aangepast.
05/03/2015 Voor aanpassing 0951 : Pakbonnummer op CMR.
05/03/2015 \0960\ blokkade / deblokkade aangepast
05/03/2015 \0960\ tonen leverancierprijzen op artikelscherm
05/03/2015 \0971\ sortering op locatie niet doen
05/03/2015 layout aangepast.
04/03/2015 Inlezen gegegens uit DOS voor 0960
04/03/2015 Verkoopprijs en consumentenprijs berekend als debiteur niet is geselecteerd.
04/03/2015 Voor aanpassing 0960 : Accounttype bij contactpersoon.
04/03/2015 Voor aanpassing 0960 : contactpersoonnummer bij contactpersoon.
04/03/2015 Voor aanpassing 0960 : statistiek 2 jaar per factuurgroep en per debiteur per faktuurgroep.
03/03/2015 Aanpassing headers naar bottom off band.
03/03/2015 Printerkeuze erbij.
03/03/2015 Sortering factuur voor 0960 laten vervallen
03/03/2015 Typefoutje uit aanmaken bestand gehaald
03/03/2015 Voor aanpassing 0947 : Afdrukken betalingopdracht naar pdf.
03/03/2015 Voor aanpassing 0947 : Afdruklocatie voor bet. en inc. opdracht.
03/03/2015 Voor aanpassing 0960 : Accounttype bij contactpersoon.
03/03/2015 Voor aanpassing 0960 : statistiek 2 jaar per factuurgroep en per debiteur per faktuurgroep.
03/03/2015 \0905\ SQL fout bij definitief printen facturen
03/03/2015 \0922\ kenmerk op V, emballage toevoegen
03/03/2015 \0975\ dooslabel en palletlabel cruise
03/03/2015 \1010\ controleer desadv printen J/N
02/03/2015 Aanpassing ivm emballage op negatieve factuur in XML EDI Invoice
02/03/2015 Aantal posten weergeven op afdruk.
02/03/2015 Inkoop en verkoop prijzen berekenen.
02/03/2015 Inlezen gegegens uit DOS voor 0960
02/03/2015 Invoer partij alleen als partijnummer leeg is.
02/03/2015 Selectie op verkooporder.
02/03/2015 Velden TarraCE en TarraPE vergroot.
02/03/2015 Verkoopprijs en consumentenprijs berekend.
27/02/2015 Invoer partij mag leeg zijn.