• Slider profin

Wijzigingen Profin

30/04/2015 BTW specificatie aangepast in verband met boekingen in kas/bankboek.
30/04/2015 Betalingskorting factuur ook berekenen voor 0960
30/04/2015 Betalingskorting invoeren voor 0960
30/04/2015 Kostprijs berekening aangepast.
30/04/2015 \0922\ verwerken insdes
30/04/2015 \0960\ aanmaken inlogrecord, geen klantnummer 0 opnemen
30/04/2015 \alg\ uitgebreid met selectie vanaf - tot/met datum
30/04/2015 tbv extra veld voor 0921 in pro_gebr
29/04/2015 Voor aanpassing 0929 bij nieuw artikel het filter eraf.
28/04/2015 Layout aangepast.
28/04/2015 Muteren afdrukken besteleenheden
28/04/2015 Voor aanpassing 0944 : Printen Boxlabels onderaan keuzelijst bij verkooporders.
28/04/2015 Voor aanpassing 0960 : Muteren afdrukken besteleenheden
24/04/2015 Bepalen verkoop en consumenten prijzen.
24/04/2015 Layout aangepast.
24/04/2015 \0975\ zoeken op lev.code in prijsafspraken crediteuren
23/04/2015 Kleine bugs opgelost
23/04/2015 Mailen CMR en Afleverbon voor 0972
23/04/2015 Voor aanpassing 0925 : EDI orders in edi verwerk berichten en opnieuw kunnen inlezen.
23/04/2015 \0975\ zoeken op lev.code in prijsafspraken crediteuren
22/04/2015 Boekjaar = jaar ingegeven datum.
22/04/2015 Nieuw : Tekstbestand logging omzetten naar tabel.
22/04/2015 Nieuwe rapport voor 0956. Is copy van crd_betbestand met toevoeging Iban-nummer
22/04/2015 Skal-Bio logo dynamisch. Wordt alleen afgebeeld indien minstens 1 artikel biologisch is
22/04/2015 Voorraadstand partijen met THT voor 0975
21/04/2015 Controle grootboekrekening aangepast.
21/04/2015 Indien een order geen grondstoffen bevat wordt de hele cursor cPartijen deleted.
21/04/2015 Logging wegschrijven in tabel.
21/04/2015 Nieuw : Tekstbestand logging omzetten naar tabel.
21/04/2015 Statiegeld verbeterd, Emballage uitgeschakeld, algemene schermwerking verbeterd
21/04/2015 Voor aanpassing 0944 : Doorboeken per order.
21/04/2015 Voor aanpassing 0975 : Eegnr leverancier uit partij gegevens.
20/04/2015 Het veld Bioscal wordt gevuld vanuit art_basis en verwerkt in cursor tbv rapport al dan niet printen bio-skal logo.
20/04/2015 Loggen kopieeren artikel.
20/04/2015 Logging wegschrijven in tabel.
20/04/2015 Toevoegen checkbox vorr Bio-slan logo voor Ayal 0955
16/04/2015 Layout aangepast.
16/04/2015 Loggen kopieeren artikel.
16/04/2015 Voor aanpassing 0944 : Boxlabels
16/04/2015 Voor aanpassing 0975 : Eegnr leverancier via gecombineerd partijnummer.
16/04/2015 Voor loggen mutaties extra tekstregel.
16/04/2015 \0975\tht was onjuist
16/04/2015 \4101\ fout bij bepalen voedingswaarde omschrijving
15/04/2015 Vervoerder en adresnaam toegevoegd
15/04/2015 Verwerking statiegeld gecorrigeerd
15/04/2015 Voor aanpassing 0944 : Boxlabels
15/04/2015 Voor aanpassing 0944 : afdrukken boxlabels.
14/04/2015 Aparte CMR layout voor 0979
14/04/2015 Nieuw scherm voor vrijgeven van reeds verzonden EDI berichten voor opnieuw verzenden. Zit ook bestaande functionaliteit van vrijgeven facturen in.
14/04/2015 Voor aanpassing 0944 : afdrukken boxlabels.
14/04/2015 \0960\ bepaling leveranciersartikelkode verbeterd
14/04/2015 \0983\ toevoeging kode
13/04/2015 Sortering aangepast.
13/04/2015 Volgorde locatie + artikel.
13/04/2015 Voor aanpassing 0944 : afdrukken boxlabels.
13/04/2015 Voor aanpassing 0960 : Volgorder aangepast.
10/04/2015 Aanmaken bestand 'Berekenen leveringen'.
10/04/2015 Muteren Boxlabels.
10/04/2015 Voor aanpassing 0944 : ingeven box-label.
10/04/2015 \0947\ layout artikelspecificatie
10/04/2015 \0960\ prijsberekening en eenheid bepaling toegevoegd
10/04/2015 \0960\ verbetering layout
09/04/2015 Op elkaar afstemmen afronding bruto gewicht voor 0975
09/04/2015 Schapkaartjes geen emballageartikelen en volgorde bestelboek.
09/04/2015 Voor aanpassing 0922 : kenmerk = 'L' (loonweerk)
09/04/2015 Voor aanpassing 0953 : Invoervelden voor ingeven EAN barcodes.
09/04/2015 \0960\ foutmelding Null values regel 345 van datatoevoegen opgelost
09/04/2015 \0975\ tonen van tekstregels
09/04/2015 \alg\ printbatch weer naar frmalgemeen omgezet (daar controle op bijlage bestand)
08/04/2015 nav supportvraag #524
07/04/2015 Nieuw 'Vullen EAN-code's' voor aanmaken bestand met EAN13 kodes.
07/04/2015 Voor aanpassing 0953 : Automatisch vullen EAN consument en handel.
07/04/2015 Voor aanpassing 0953 : Invoervelden voor ingeven EAN barcodes.
07/04/2015 Voor aanpassing 0953 : Knoppen voor vullen EAN barcodes.
07/04/2015 \0983\ toevoeging kode
07/04/2015 \4036\ in 001: waarschuwen als er geen partij gepland is, in 003: tijdelijk dbpn zetten zodat label geprint kan worden
03/04/2015 Controle toegevoegd die het onmogelijk maakt artikelen te verwijderen die nog in gebruik zijn in debiteurengroepen. N.a.v. supportvraag #1405
03/04/2015 N.a.v. bug #1486. Aantal decimalen in subscherm "Verkoopgegevens artikel" wordt nu correct weergegeven.
03/04/2015 Voor aanpassing 0951 : Totaal telling per bewerking per uitslagorder.
03/04/2015 \0950\ specificatiebestanden uploadbaar
03/04/2015 \alg\ instelling voor locatie van XAF bestand
02/04/2015 \1105\ verwerken erbij zetten en eraf halen van de bestellijst
01/04/2015 Layout aangepast.