• Slider profin

Wijzigingen Profin

30/06/2015 Datum laatste werkdag als selectiedatum toegevoegd
30/06/2015 Layout gewijzigd.
30/06/2015 \0944\ kleine aanpassingen
29/06/2015 bug nav Supportvraag #1429.
29/06/2015 datum tot is laatste werkdag
29/06/2015 verder ontwikkeld
26/06/2015 Aanpassen inlezen boekjaren.
26/06/2015 Nav bugmelding unilac
26/06/2015 \0922\ InsDes inlezen docnum en byordnum correct verwerken, beide 20 pos
26/06/2015 bugfixes tweede keer rapport straten
25/06/2015 Aanpassen aanmaken MCC bestand voor 0975
25/06/2015 Nieuw scherm
25/06/2015 Overzicht te plannen aangepast.
25/06/2015 Tussenvoegen records neemt eerder gedelete rords mee bij inkopen. Check op deleted() toegevoegd
25/06/2015 Uitbreiden loggen mutaties artikelen en crediteuren.
25/06/2015 Velden kostprijs, winst, winstperc ingesteld op "Blank if zero"
25/06/2015 Voor 0975: kostprijs weglaten indien geen partij gekoppeld aan orderregel.
25/06/2015 Wijziging in controle indien geen 1100
24/06/2015 Aanpassen aanmaken MCC bestand voor 0975
24/06/2015 Bugfixes nav testen
24/06/2015 Verwijderen code 9003
24/06/2015 Verwijderen code 9003 en toevoegen controls in formdesigner ipv in code
24/06/2015 Voor aanpassing 0925 : pad voor bestanden aangepast.
23/06/2015 \0922\ InsDes inlezen docnum en byordnum correct verwerken
23/06/2015 \0922\ verzenddatum bepaling aangepast
22/06/2015 Aanpassen aanmaken MCC bestand voor 0975
22/06/2015 Boekjaar uit te kopieeren administratie bij enter.
22/06/2015 Desadv level 4 ook voor 0922
22/06/2015 Voor aanpassing 0975 : bij overnemen debiteuren/crediteuren altijd de status meenemen.
19/06/2015 Alleen starten als er iets in te lezen valt en als er maar voor 1 bank wat valt in te lezen dan direct deze bank selecteren.
19/06/2015 Overzicht te plannen aangepast.
19/06/2015 Voor aanpassing 0925 : Opstarten 2 schermen aangepast.
18/06/2015 Overzicht te plannen aangepast.
18/06/2015 Voor aanpassing 0925 : Kopie naar WMS aangepast. (Niet alle velden werden overgezet)
18/06/2015 \0947\ du door de vervangen
17/06/2015 Feature #2033
17/06/2015 Feature #2033 laten vervallen aanpassing 9003
17/06/2015 Loggen mutaties beschikbaar gemaakt.
17/06/2015 Nieuw scherm voor lukaas. Overzicht factuurkorting
17/06/2015 Rapport voor lukaas. Factuurkorting
17/06/2015 Voor aanpassing 0929 : copieren artikel met status 'N'.
17/06/2015 feature #2033 Laten vervallen aanpassing 9003
16/06/2015 Aanpassen aanmaken MCC bestand voor 0975
16/06/2015 Eenhedentabel activeren voor 0972
16/06/2015 Inbouwen extra beveiliging openen VWS tussen tabellen
16/06/2015 Toevoegen afwijkend rapport planne orders voor 0975
16/06/2015 Voor 0978 ingevulde datum prijsafspraak debiteurengroep vandaag in plaats van morgen.
16/06/2015 Voor 0978 standaard zoekmethode op omschrijving zetten bij stamgegevens artikelen.
16/06/2015 Wijziging tbv Bug #1554. cnt_0944_005 en cmd_944_003 aangepast
16/06/2015 \0947\ du door de vervangen
16/06/2015 \0956\ krediet verzekering
16/06/2015 \alg\ RFF_ucc veld aangemaakt (wordt breder met focus of muis)
16/06/2015 \alg\ bij verwijderen art_taal, specificaties controleren
16/06/2015 aanpassing tbv Bug #1554. Enabling tabbladen aangepast tbv correcte invoer pallets.
15/06/2015 Aanpassing tbv 0979 Supportvraag #1223
15/06/2015 Aanpassing tbv 0979 suppoortvraag #1223
15/06/2015 Aanvulling op vorige
15/06/2015 Bewaren ingegeven temperatuur van eerste regel in inkooporder voor volgende regels.
15/06/2015 Correctie van vorige
15/06/2015 Cursornaam voor veld gezet bij vullen in aanmaken verzamelfactuur
15/06/2015 Feature #1970
15/06/2015 Rapprten toegevoegd tbv mekkerstee Supportvraag #1223
15/06/2015 Volgorde regels op afleverbon ivm om3 en tht aangepast voor 0975
15/06/2015 Volgorde regels op afleverbon ivm om3 en tht/extern partijnummer aangepast voor 0975
15/06/2015 Voor 0951 aantal gepland op onderhoudslijst zetten
15/06/2015 icoon toegevoegd
15/06/2015 tbv mekkerstee sortering op locatie in rapporten
15/06/2015 toevoegen locatie tbv 0979. Supportvraag #1223
15/06/2015 wijziging op vorige
12/06/2015 Bugs oplossen, rapporten toevoegen
12/06/2015 Manier bepalen SSCC voor 0956
12/06/2015 \0922\ Ook lezen uit historie productie orders
12/06/2015 \0922\Insdes inlezen met UC adres
12/06/2015 \0956\ extra gegevens voor kredietverzekering en blokkeringen
12/06/2015 feauture #2018
12/06/2015 nieuwe rapporten
11/06/2015 Aanpassen aanmaken MCC bestand voor 0975
11/06/2015 \0983\ foutieve hoogte 2e pagina
11/06/2015 \1102\ selectie subcategorie als deel van hoofdcategorie
10/06/2015 Aanpassen aanmaken MCC bestand voor 0975
10/06/2015 Bij gewichtsafwijking wordt referentiegewicht getoond.
10/06/2015 Ingegeven afleverdatum mag niet meer dan 3 weken verschillen met de verzenddatum.
10/06/2015 Lezen verkooporder aangepast.
10/06/2015 Locatie van PDF bestand gewijzigd.
10/06/2015 Opgelost
10/06/2015 Veld winstpercentage in cOverzicht vergroot om extreme winsten (aggv foute data) aan t ekunnen zonder foutmelding
10/06/2015 Voor 0938 velden toegevoegd op tabblad algemeen.
10/06/2015 Voor aanpassing 0925 : locatie van PDF bestand gewijzigd.
10/06/2015 Voor aanpassing 0929 : copieren artikel met status 'N'.
10/06/2015 nog een bugje opgelost
09/06/2015 Bugfixes divers
09/06/2015 Voor aanpassing 0925 : kostprijsberekening voor minimale prijs.
09/06/2015 \0983\ kleine aanpassingen van foutmeldingen
08/06/2015 Aanpassen aanmaken MCC bestand voor 0975
08/06/2015 Bug #1950. Na muteren in fak_muteren2 weer terug naar juiste record
08/06/2015 Invoer uren aangepast.
08/06/2015 Voorlopige testversie
08/06/2015 wijziging #1326 tbv Van de Heiden. Keuze in-/excl productiepartijen toegevoegd.
05/06/2015 Aanpassen aanmaken MCC bestand voor 0975
05/06/2015 Fout bij afdrukken aktieprijzen
05/06/2015 \0960\ fout bij SQL tabellen dubbel alg_mutl geopend
05/06/2015 \0960\ selectie informatie op tabblad logistieke controles
04/06/2015 0960 Fout in klantnummer
04/06/2015 Aanpassen tabel goederencodes voor 0975
04/06/2015 Oude versie
04/06/2015 Sortering controlelijst inkoop aangepast
04/06/2015 \0960\ controle mappen en art_grpn
04/06/2015 \0960\ extra veld optimus groep
04/06/2015 \0960\ meer bijhouden van wat er verwerkt is.
04/06/2015 \0960\ vinkje altijd afdrukken weggehaald en altijd afdrukken default aan
04/06/2015 \0960\ zoeken op ean kode
04/06/2015 dubbel in SVN
02/06/2015 Wijziging in selectie hoofdvestiging
02/06/2015 \0960\ fout dat slechts 1 factuur geprint werd
02/06/2015 \0960\ ingangsdatum al voor invullen (lege waarde is verwarrend)
02/06/2015 \0960\ kolom inkoop als laatste geplaatst
02/06/2015 \0960\ merk- en bestelgroepomschrijving in bestand zetten
02/06/2015 \0979\ 3 afwijkende btw kode's
29/05/2015 Voor 0947 specificaties overzetten naar VWS