• Slider profin

Wijzigingen Profin

31/08/2015 Berekend gewicht grondstof aangepast.
31/08/2015 Voor aanpassing 0972 : Aantal ontvangen op label aangepast.
28/08/2015 Naam van formulieren gewijzigd
28/08/2015 Naamgeving button gewijzigd
28/08/2015 Voor aanpassing 0944 : Default partijbeoordeling op 'Voldoende'.
28/08/2015 naamgeving button gewijzigd
26/08/2015 Algemeen maken optie scannen en archiveren documenten
26/08/2015 Feature #1735
26/08/2015 Mutatie loggen aangepast.
26/08/2015 Rename ivm algemeen maken optie
26/08/2015 Voor aanpassing 0983 : Betalingstermijn, Stuknummer en Onhold afdrukken.
26/08/2015 Voor aanpassing 0983 : Partij, MHD en productiedatum beschikbaar maken.
26/08/2015 button alleen beschikbaar als PRF_IMPORTADMINS gevuld is
25/08/2015 Check gereedgemelde orders gewijzigd.
25/08/2015 Invoeren aantal labels ontvangst voor 0972
25/08/2015 Veld deb_bsis.adres2 activeren voor 0944
25/08/2015 Voor aanpassing 0925 : Bonuskorting selectie van/tot datum.
25/08/2015 Voor aanpassing 0925 : van/tot datum bij kortingen per debiteur.
25/08/2015 Voor aanpassing 0983 : Charge, MHD en productiedatum op factuur kunnen afdrukken.
25/08/2015 Voor aanpassing 0983 : Wel/niet afdrukken PArtij, MHD en productiedatum op factuur.
25/08/2015 Vrachtbriefnummer afdrukken op ontvangstbon voor 0972
25/08/2015 \1005\ begin met uit insdes aanmaken van de opleg order
25/08/2015 veld deb_bsis.adres2 activeren voor 0944
25/08/2015 wijziging layout cmr_layt_0944_cli.FRT
24/08/2015 \0947\ rechtstreeks vullen bij inkooporder
24/08/2015 \0949\ extra veld belcontact
20/08/2015 Verschillende produktgroepen in Voorraadmutaties gelijk zetten voor rapportage
19/08/2015 Voor \0125\ de cursor met veld 'rekening' 8 digits gemaakt ipv 4. En andersom. Hiermee is vullen FIN_Tota weer correct.
18/08/2015 Editbox ingesteld op enabled=.t. om scrollen mogelijk te maken bij read-only
18/08/2015 Initiele toevoeging
18/08/2015 Scherm algemene instellingen wat breder en inclusief Archief instellingen
18/08/2015 caption gewijzigd
18/08/2015 layout rapport aangepast
18/08/2015 rapport en combobox toegevoegd
17/08/2015 Boeken BTW en regels ondergebracht in cstdiversen
17/08/2015 Controle periode ondergebracht in cstdiversen
14/08/2015 Saldilijst crediteuren met ouderdomsanalyse aanpassen
14/08/2015 Voor aanpassing 0972 : Aanpassen printen label.
14/08/2015 printen hersteld
13/08/2015 Boxkaarten Rouveen voor \0944\
13/08/2015 Verbetering interne logica formulier
13/08/2015 Verzendlabels opleg uitslag printer selectie voor 0944
13/08/2015 vrijgeven dagboek. Start ontwikkeling.
12/08/2015 Voor aanpassing 0936 : Aantal velden bij inkooporders erbij.
12/08/2015 Voor aanpassing 0975 : Taalafhankelijke omschrijving.
11/08/2015 Nieuw : Voorraad per debiteur/magazijn
11/08/2015 Voor aanpassing 0922 : Nieuwe prijslijstenbrief.
10/08/2015 Alleen banken kunnen selecteren waar afschriften voor klaarstaan.
10/08/2015 Buiten BTW 0% mag de BTW kode maar 1 maal voorkomen.
10/08/2015 Instelling wel/niet wijzigen bedrag.
10/08/2015 Nieuw : Uitrijlijst.
10/08/2015 Nieuw : Voorraad per debiteur/magazijn.
10/08/2015 Rapporten wissen
10/08/2015 Supportvraag #2498 voor 0944 mogelijkheid opspliten crediteuren in 30/60/90/ouder.
10/08/2015 voor 0944 crediteuren opslitsen in 30/60/90/ouder.
07/08/2015 Feature #1735. Artikelspecificaties overnemen uit andere admin. Voor 0944
07/08/2015 Knop 4100 aangepast
07/08/2015 facturen vielen weg tussen 29 en 31 dagen.
06/08/2015 Achtergrond formaat aanpassen bij opstarten scherm communicatie start server
06/08/2015 Extra controles voor wijzigen valuta bij debiteur/crediteur toegevoegd
06/08/2015 Layout gewijzigd
06/08/2015 Nav testen controle op beschikbare voorraad bij leveren verbeterd. Ook layout duidelijker gemaakt.
06/08/2015 extra knop tbv /0944/ Feature #1735 artikelspecificaties overnemen
05/08/2015 Achtergrond formaat aanpassen bij opstarten scherm communicatie start server
05/08/2015 Blokkeren vak korting bij BTW ingave indien verrekenrekening niet ingevuld.
05/08/2015 Enkele vakjes overslaan bij invoer inkoopfactuur indien nederlandse crediteur.
05/08/2015 Extra knop tbv Feature #1789
05/08/2015 Feature #1789
05/08/2015 Kleine aanpassing op vorige
05/08/2015 Kleine update tov vorige
05/08/2015 Spatie achter barcode weghalen barcode label ZH 0939
05/08/2015 kleine update tov laatste
04/08/2015 Saldilijst met ouderdomsanalyse voor 0944
04/08/2015 combobox cboFlex toegevoegd tbv #1789
04/08/2015 textbox txtFlex toegevoegd tbv mekkerstee
03/08/2015 Foutmelding rapport opleg opgelost
03/08/2015 Optelling klopte niet. Opgelost met x/2.