• Slider profin

Wijzigingen Profin

30/11/2015 Toevoegen vrdvanvoor voor 0922 en 0944
30/11/2015 Voor aanpassing 0960 : Status wijzigen zonder controle.
28/11/2015 Voor 0957
27/11/2015 volgorde handmatige invoer aanhouden
26/11/2015 \0960\ conversie programmma inkoopbedragen
26/11/2015 \0960\ edi_facturen aanmaken en verkooprapportage ook correct verwerken met SQL server
26/11/2015 \0960\ fout in index
26/11/2015 \0960\ foutje afdrukken desadv overzicht
26/11/2015 \0960\ foutmelding: no index order set opgelost
26/11/2015 totalen toegevoegd
25/11/2015 Aanpassen verwijderen regel.
25/11/2015 Selectie adhv handmatige selectie toegevoegd
25/11/2015 Selectie erbij.
25/11/2015 Selectietekst erbij.
25/11/2015 Voor aanpassing 0925 : Vrachtkosten.
25/11/2015 Voor aanpassing 0960 en 0941 : Tonen proforma facturen.
25/11/2015 \0947\ 6 kolommen overzicht
25/11/2015 \0960\ extra keuze voor leverancier selectie
25/11/2015 \0960\ fout bij lnnverkpr
25/11/2015 \0960\ vragen artikelprijs na wijzigen leverancier
25/11/2015 verkoopprijs vullen indien niet in art_bsis
24/11/2015 26 en 53 weken toegevoegd
24/11/2015 Aanpassen verwijderen regel.
24/11/2015 Logging aangepast.
24/11/2015 Logging artikelen, debiteuren en crediteuren aangepast.
24/11/2015 Nieuw report geleverd per leverancier
24/11/2015 Update wekenrapporten
24/11/2015 Vullen rekening boekverschil vanuit instelling.
24/11/2015 Werkt op nieuwe flexible groepering
24/11/2015 \0960\ marge over de verkoopprijs berekenen
24/11/2015 \0960\ niet meer dubbele regels tonen na verwerken
24/11/2015 \0960\ selectie cbo
24/11/2015 \1105\ fout (kn) bij verwerken IN cOrdDbesMut
24/11/2015 \alg\ zoeken verbeteren bij deelomschrijving
24/11/2015 dubbelle omschrijvingen verwijderd
24/11/2015 marges aangepast
24/11/2015 nieuw overzicht geleverd per leverancier
24/11/2015 verbeterde versie.
23/11/2015 IBAN nummer vergroot.
23/11/2015 Wijziging in layout zodat print ook goed gaat.
20/11/2015 bugje met leverancier
20/11/2015 programmatic change van cbo's aangepast
19/11/2015 Bugfix in raport
19/11/2015 Mogelijkheid ingeven correctie percentage.
19/11/2015 Volgorde aangepast en eindtotalen erbij.
19/11/2015 \0960\ foutmelding unsaved record opgelost
19/11/2015 \0960\ gebruik van SQL server fak_tkst
19/11/2015 \0960\ kopieren naar optimus klient
19/11/2015 \0960\ proforma's gesorteerd op moeder afdrukken
19/11/2015 \0960\ regelbedrag berekening met inhoud
19/11/2015 \0960\ this.value onjuist
18/11/2015 Bugfixje
18/11/2015 Ophalen bestandsnaam aangepast.
18/11/2015 \0960\ factuurdatum bij transportfacturatie
18/11/2015 \0960\ minimum datum vandaag
18/11/2015 \0960\ ook lowercase toestaan in factuurnummer
18/11/2015 \0960\ ook selecteren na ingave deel van referentie
18/11/2015 \0960\ terug naar de versie voor aanpassing vaste orders
18/11/2015 \0960\ vaste orders op ordersoort 16 zetten
18/11/2015 \0960\ voor vaste orders uitgaan van de gewenste leverdatum
18/11/2015 \0960\verzamelen met faktuurgroep aangepast
18/11/2015 winst% aan totalen toegevoegd
17/11/2015 Berekening kostprijs aangepast
17/11/2015 Diverse uitbreidingen voor 0960
17/11/2015 Productieartikeltabel erbij.
17/11/2015 Toegevoegde detailleringen voor 0960
17/11/2015 Voor aanpassing 0925 : Sluiten bestanden aangepast.
17/11/2015 \0960\ alleen naar actieve debiteuren resp. crediteuren zoeken
17/11/2015 \0960\ bepalen boodschap voor orderkop, ook regel die begint met 'Art ' overslaan
17/11/2015 \0960\ bepalen boodschap voor vu_orderkp uit regels met #cijfer
17/11/2015 \0960\ berekenen en tonen crediteringsbedragen
17/11/2015 \0960\ consumentenprijs uit pro_rgls halen
17/11/2015 \0960\ fout in selectie artikelgroep
17/11/2015 \0960\ ordersselectie bij manco idem als normaal
17/11/2015 \0960\ proforma en datum op de verzamelfactuur zetten
17/11/2015 \0960\ voor vaste orders uitgaan van de gewenste leverdatum
17/11/2015 \0960\ xmldesadv UC als Destparty inlezen
17/11/2015 \0960\Vorige versie teruggehaald.
16/11/2015 Berekening kostprijs aangepast
16/11/2015 Ingave rekendatum.
16/11/2015 Printer environment uitgezet.
16/11/2015 Rekendatum afdrukken.
16/11/2015 Selecteren leverancier.
16/11/2015 Wijziging lengte omschrijving op inkooporders
16/11/2015 kassagroep ipv cblcode
14/11/2015 Aanpassen kassabestand
13/11/2015 Nieuwe functies 0960
13/11/2015 Selectie op Leverancier
13/11/2015 Speciale versie voor Versunie
13/11/2015 Voor aanpassing 0922 : Volgorde kunnen kiezen van betalingvoorstel en meerdere facturen kunnen selecteren voor verrekenen creditnota.
13/11/2015 bugfix variabele pnKorting
13/11/2015 nieuwe versie versunie
13/11/2015 nieuwe versie voor Versunie 0960
12/11/2015 "/"toegevoegd aan indexen
12/11/2015 \0960\ berekenen van de incassodatum voor datetime velden
12/11/2015 \0960\ dataopslaan art_bsis met .T. aansturen ivm inlezen PDTPAL orders foutmelding 'opslaan conflicten'
12/11/2015 \0960\ printenvironment uit
12/11/2015 \0960\ testen ISNULL dagroute
12/11/2015 \0960\ verbetering selectie #001 - #999 artikelen
12/11/2015 \0960\ vu_ordre.om inkorten tot de laatste 35 tekens van de omschrijving
12/11/2015 \0960\ waarschuwing toevoegen dat de tabellen leeg moeten zijn
12/11/2015 \905\ invullen van inkoop en verkoop mutatiedatum en initialen
12/11/2015 combo's toegevoegd ipv txtbox
12/11/2015 kleine aanpassing
12/11/2015 printer environment uitgezet
12/11/2015 terug naar versie voor 3 november 2015, plus bugfiks teveel weken tonen
11/11/2015 Feature #3366
11/11/2015 \0960\ bepalen afleverdatum en route vanuit ord_muteren geen besteltijdvoor verwerken
11/11/2015 \0960\ bestelnr verplaatsen
11/11/2015 \0960\ boodschap: desadv reeds verzonden niet meer tonen
11/11/2015 \0960\ default datum 'morgen'
11/11/2015 \0960\ default datum + 3 dagen
11/11/2015 \0960\ geen controle op volledig geleverd; inkoopdoorboek datum + 3 dagen
11/11/2015 \0960\ merk op omschrijving volgorde
11/11/2015 \0960\ met tonen van dagroutes
11/11/2015 \0960\ niet eerst on hold uitzetten
11/11/2015 \0960\ tijd uit aanmaakdd lezen
11/11/2015 overzicht individuele consumentenprijzen
11/11/2015 rapport toegevoegd
11/11/2015 totaal % zichtbaar maken voor iedereen
10/11/2015 \0960\ decimale komma niet op de desadv laten komen.
10/11/2015 \0960\ defaultdatum als vandaag; tijd tonen bij order
10/11/2015 \0960\ fout in filter ord_tkst uitzetten bij DESADV aanmaken (foutmelding object not contained..)
10/11/2015 \0960\ omschrijving naar 50 tekens
10/11/2015 \0960\ probleem in niet aanmaken desadv doordat dagroute filter nog aan stond
10/11/2015 \0960\ rekening houden met ordersoort retour
10/11/2015 \0960\ sortering op volgorde van ingegeven artikelen toegevoegd.
10/11/2015 \0960\ verbetering default voor opbouwen of doorgaan met huidige lijsten
10/11/2015 \0960\ vullen artikelgroep
10/11/2015 \0960\ weergeven van meerdere soorten prijsgroepen. Versneld met INSERT
10/11/2015 rapport niet gevonden artikelen
09/11/2015 Kortere inkooporder EDI aanmaken
09/11/2015 Voor aanpassing 0922 : Volgorde betalingvoorstel.
07/11/2015 extra tabel converteren
06/11/2015 Alsmede foutafhandeling export naar excel
06/11/2015 Grote veld IBAN aangepast.
06/11/2015 Voor aanpassing 0922 : Volgorde betalingvoorstel.
06/11/2015 Voor aanpassing 0925 : Sluiten bestanden aangepast.
06/11/2015 overbodige week weggehaald en voor SQL server snelheid aangepast
06/11/2015 selectiecontrol aangepast
05/11/2015 Default sorteervolgorde
05/11/2015 Variabele aangepast.
05/11/2015 Voor aanpassing 0925 : Sluiten bestanden aangepast.
05/11/2015 Wijzigingen proforma palletbon en productieorder 0972
05/11/2015 nieuwe cnt class toegevoegd
04/11/2015 Ink_orders magazijn tonen en juiste aantal pallet
04/11/2015 Voor aanpassing 0925 : aanpassen afsluiten schermen.
04/11/2015 Voor aanpassing 0925 : variabele order in overzicht opnemen.
04/11/2015 Wijzigingen proforma palletbon en productieorder 0972
04/11/2015 \0922\ handmatig kunnen toevoegen van een bijlage2
04/11/2015 \0960\ bij verwerking vanuit optimus niet een reeds geleverde verkooporder als backorder behandelen
04/11/2015 \0960\ nooit 2e levering mogelijk laten zijn
04/11/2015 \0960\prijsberekening
03/11/2015 "Skonto" wordt "Rabatt"voor 0926
03/11/2015 Feature #3175. Specifiek voor JWN
03/11/2015 Rapport Uitleverpercentage tbv 0960
03/11/2015 Totalen voor alle klanten zichtbaar gemaakt
03/11/2015 \0960\ controle op dpunb en edigebruik voor aanmaken van een desadv
03/11/2015 \0960\ debiteurafspraak ook korting 0 meenemen
03/11/2015 \0960\verwerken emballageartikelen bij inkoopontvangst
03/11/2015 \alg\Slecteert alleen de regels met verschil in prijs of korting; niet tonen van 0 prijzen als het niet aangevinkt is.
03/11/2015 aanpassing marges
03/11/2015 aanpassinge voor JWN
03/11/2015 extra versie tbv Versunie
03/11/2015 marges aangepast