• Slider profin

Wijzigingen Profin

31/03/2011 Besteladvies inkoop
31/03/2011 Voor aanpassing 0925 : Analyseren receptuur.
31/03/2011 \0972\ extra omschrijvingen op afl.bon, cmr, faktuur
31/03/2011 \1010\inkooporders EDI
30/03/2011 Besteladvies inkoop
30/03/2011 \1010\inkooporders EDI
29/03/2011 Voor aanpassing 0925 : Keuze mogelijkheid om inkoop order statistiek af te drukken per order.
28/03/2011 Voor aanpassing 0925 : bij traceren d.m.v. selectie apart status soorten afdrukken.
28/03/2011 layout aangepast.
25/03/2011 Tracerings overzichten
25/03/2011 Voor aanpassing 0925 : Ophalen juiste order gegevens en test indien iets is uitgegeven op order dan geen ploegwissel.
25/03/2011 Voor aanpassing 0925 : Oude order status wijzigen voor niet start/stop.
25/03/2011 \1010\inkooporders EDI
24/03/2011 layout aangepast.
21/03/2011 Nieuwe EXE
21/03/2011 \0925\punt 527 aanmaning voor INCASSO
21/03/2011 \0935\ ook inkooporders aanmeken
18/03/2011 Nieuwe exe
18/03/2011 Voor aanpassing 0925 niet alleen de historische gegevens maar ook de mogelijkheid om de huidige order gegevens te tonen.
18/03/2011 \1010\inkooporders EDI
18/03/2011 layout aangepast.
17/03/2011 Voor aanpassing 0920 : 'Statement of account'
17/03/2011 \0925\ faktuurprinten bij EDI
17/03/2011 \1010\inkooporders EDI
17/03/2011 layout aangepast.
16/03/2011 \0925\ bestellijst condities overnemen
16/03/2011 layout aangepast.
15/03/2011 Voor aanpassign 0925 : bij verwijderen inkoop order dit ook in WMS verwijderen.
15/03/2011 Voor aanpassing 0920 : 'Statement of account'
15/03/2011 layout aangepast.
14/03/2011 Voor aanpassing 0920 : Als debiteur vreemde valuta heeft deze vreemde valuta afdrukken.
14/03/2011 Voor aanpassing 0920 : valuta van debiteur afdrukken.
11/03/2011 Extra controles informatie bij aanmaken EDI faktuur bestand.
11/03/2011 Voor aanpassing 0925 : Ophalen en verwerken emballage gegevens tot credit inkooporder.
11/03/2011 \1001\ EDI orderbevestiging
10/03/2011 Voor aanpassing 0925 : Ophalen en verwerken emballage gegevens tot credit inkooporder.
10/03/2011 \0925\lijnen ook afdrukken
10/03/2011 \1001\ EDI orderbevestiging
10/03/2011 \alg\vervoerder in afleverbon layout
09/03/2011 Voor aanpassing 0925 : Ophalen en verwerken emballage gegevens tot credit inkooporder.
09/03/2011 \0925\controle op lijn bij wijzigen
09/03/2011 \1001\ EDI orderbevestiging
09/03/2011 layout aangepast.
07/03/2011 Voor aanpassing 0921 : Info eindproducten op 2e blad bij productie order.
04/03/2011 \1001\ begin met EDI-orderresponse
04/03/2011 layout aangepast.
03/03/2011 Verwerken CSV bestand orders
03/03/2011 \0925\ Voorkomen dubbele productieorder nummers
03/03/2011 layout aangepast.
02/03/2011 Aanpassen achtergrond ivm Windows 7
02/03/2011 Maken IP Server communicatie
02/03/2011 layout aangepast.