• Slider profin

Wijzigingen Profin

30/09/2009 Aangepast emballagescherm na nieuwe indexen in tabel
30/09/2009 Printen bankafschrift aangepast
30/09/2009 \4017\beoordelingsoverzicht
30/09/2009 cmr_layt_0931.FRT aangepast
29/09/2009 Tonen omschrijving uitgevoerde behandeling
25/09/2009 Aanpassen printen overzicht prijsafspraken voor 0925
24/09/2009 Mee laten lopen gerelateerde gegevens bij kopieren van een artikel
24/09/2009 \4031\rijksmerk naar 9 posities
24/09/2009 deb_aanmaning_0941.FRT toegevoegd
24/09/2009 deb_prijsafsprakenbrief_0941.FRT kop aangepast
24/09/2009 ovz_deb-aanmaning.SCT aangepast voor 0941
23/09/2009 Aanpassen overzicht prijsafspraken voor 0925
23/09/2009 Aanpassing wegens onjuiste gegevens artikel-recept
22/09/2009 Aanpassen overzicht prijsafspraken voor 0925
18/09/2009 \0925\verwerk WMS orders met status 18 (gecontroleerd)
17/09/2009 Lengte omschrijving groep verschillende leeftijden naar 35 posities
17/09/2009 Printen artikel specificaties
17/09/2009 \0925\beladingslijst aanpassing
17/09/2009 \1100\nieuwe versie
16/09/2009 Wegschrijven partijen bij printen etiketten
15/09/2009 Voor 0944 overzicht aflevermomenten
14/09/2009 Aanpassen prijslijst opmaak voor 0925
14/09/2009 Printen bankafschrift
14/09/2009 \0925\diverse aanpassingen
11/09/2009 \0937\aanpassing cmr_layt_0937.FRT
10/09/2009 Aanpassen bedrogings berekeningen
10/09/2009 CMR layout voor 4010
10/09/2009 \0925\retouren juiste aantal normartikelen
10/09/2009 \5044\extra volgnummer voor de bestellijst
10/09/2009 \9000\laagste prijs vasthouden
09/09/2009 Minimale aantal THT. dagen op orderbon afdrukken voor 5128
09/09/2009 Niet betalen of incasseren van een factuur VOOR de factuurdatum
09/09/2009 Selectie in kopregel weergeven
09/09/2009 Totalen per debiteur en totaal generaal
08/09/2009 Beveiliging afletteren
08/09/2009 Mutatiesverslag partijen decimalen voor gewicht toevoegen voor 0943
08/09/2009 Voor 0209 ouderdomsanalyse per vertegenwoordiger
08/09/2009 Voor 0925 urenoverzicht tonen alle stagnatieuren
04/09/2009 Correctie XAF
04/09/2009 Invullen BTW nummer
04/09/2009 Toevoegen informatie voor productspecificaties aan artikel voor 0925
04/09/2009 \0925\extra gegevens WMS (deb: sscclabel, verkooporder: mkode, prognaam, progpara)
04/09/2009 \0925\extra rapportage
04/09/2009 \0925\overzetten debiteur.sscclabel naar WMS
04/09/2009 \0925\extra velden voor het WMS
04/09/2009 \0925\keuze op land
04/09/2009 \9000\verdichtingsoort via algemene instellingen vastleggen
03/09/2009 Foutmelding bij wissen regel in boeking (CN not found) aangepast
03/09/2009 Printen product specificaties
03/09/2009 Verpakkingenbelasting overzicht aanpassen
03/09/2009 Voor 4010 melding Voorraad is op
02/09/2009 Verzendlabels met barcode