• Slider profin

Wijzigingen Profin

30/06/2009 Bij debiteur of crediteur niet gevonden in basisgegevens, de voorkeur voor toevoegen op Nee zetten
29/06/2009 Aanpassingen a.h.v. testresultaten
29/06/2009 \9000\uitgebreid voorraadoverzicht
29/06/2009 \9000\overzicht debiteuren per artikel inclusief partijmutaties
26/06/2009 Betalingsvoorstel crediteuren buitenland
26/06/2009 \9000\verkopen partijen overzicht
26/06/2009 \9000\alle inkoop en verkoopformulier default waarden voor printen
26/06/2009 \9000\verwerking gewijzigde partijvelden
25/06/2009 Aanmaken DESADV via rename in verband met veiligheid
25/06/2009 Aanmaken INVOIC via rename in verband met veiligheid
25/06/2009 Aanmaken incasso of betaalbestand het opdrachtnummer niet meer kunnen wijzigen
25/06/2009 Aanpassen scherm invoeren beoordeling partijen
25/06/2009 Aanpassen scherm muteren partijen
25/06/2009 Aanpassingen a.h.v. testresultaten
25/06/2009 \0925\diverse aanpassingen
24/06/2009 0270 en 0275 toevoegen voor inlezen orders en leveringen
24/06/2009 Aanpassingen a.h.v. testresultaten
24/06/2009 Aktie kolom in container afspraken tonen voor 2005
24/06/2009 Tab volgorde selecteren factuur debiteur bij afboeken aangepast
24/06/2009 Wijzigen labelprinter aanduiding voor serienummerlabels voor 905
23/06/2009 Nieuwe rapporten voor opleg
23/06/2009 Verwerken opleg en berekenen oplegbedroging
22/06/2009 Aanpassingen a.h.v. testresultaten
22/06/2009 Afleverbonprinten tellen aantal geleverd aangepast aan in verband met printen van alle geleverde pallets afzonderlijk
22/06/2009 Bij 2 maal op printen klikken gaf foutmelding
22/06/2009 Overzichten gemaakt voor opleg uitbreiding
22/06/2009 \0925\besteldag en leverdag bij debiteurgegevens
22/06/2009 \9000\default voorlopige factuur instelling
19/06/2009 Aanpassingen a.h.v. testresultaten
19/06/2009 Nieuw: Tellijst partijen per magazijn locatie
19/06/2009 Nieuw overzicht: Uitslag tussentijdse controle boerenkaas
19/06/2009 Rebuild EXE
19/06/2009 \0925\extra artikel veld min THT datum ontvangst
19/06/2009 \0925\volledige controle openstaande orders bij kredietlimiet
18/06/2009 Aanmaken layout voor matrixprinter aangepast
18/06/2009 Nieuw overzicht: Uitslag tussentijdse controle boerenkaas
18/06/2009 Voor 4010 ook tekstregels opslaan in opleg uitslag order
17/06/2009 4010 verwerken opleg uitslagorders naar partijmutaties
17+-/06/2009 BTW code accountant in kunnen geven en opnemen in exportbestand
17/06/2009 Dit geldt niet voor gereed product
17/06/2009 Nieuw rapport: Ouderdoms analyse met kolom '90 dagen en meer'
17/06/2009 Ouderdoms analyse met kolom '90 dagen en meer'
17/06/2009 Toevoegen eigenaar en partijnummer eigenaar voor 4010
17/06/2009 Toevoegen streep op afleverbon voor totalen voor 0925
16/06/2009 Netto gewicht wordt niet meer berekend maar overgenomen uit WMS
16/06/2009 Rapport voor printen beoordeling partij in opleg
15/06/2009 Ook de mutaties binnen balansen worden nu meegenomen bij traceren naar kenteken
15/06/2009 Toevoegen berekening opslagbedroging bij aanmaken factuur voor 0944
15/06/2009 \0925\beladingslijst extra plaatsnaam en postcode
15/06/2009 \0925\diverse aanpassingen
15/06/2009 \0925\extra gegevens bij debiteur vermelden
15/06/2009 \0925\verwijderen receptuur, aansturing en lijnen
15/06/2009 \0925\verkoopleveringen niet meer lezen uit historie
12/06/2009 3 Aanpassen boeken facturen vreemde valuta
12/06/2009 5113 kleuren in orderregels activeren
12/06/2009 Probleem met ToCalledBy bij muteren productieorders aangepast
12/06/2009 Selecteren openstaande posten voor afboeken op basis van vopen in plaats van open
12/06/2009 Vervangen opl_adrs door deb_adrs voor 4010
10/06/2009 Mutsoort 76 (= Annuleren verkoop) bijgemaakt
10/06/2009 \0920\menulijst aanmaken
10/06/2009 \0925\aanmaakdatum en medewerker vastleggen bij de order
10/06/2009 \0925\gereserveerd aantal maximaal het te leveren aantal
10/06/2009 \9000\onderscheid batch en partij gegevens
09/06/2009 Cursor veld pallets naar 5 posities i.p.v. 3
09/06/2009 I.v.m. licentiecode
09/06/2009 Publieke variabele vervangen door property van het formulier voor productie
09/06/2009 Verplaatsen productieorder naar andere ploeg maar ook datum
09/06/2009 \0930\Bouter aanpassingen zonder 0803
09/06/2009 \9000\extra partijgegevens
09/06/2009 \9000\oorsprong gegevens in partij zetten
08/06/2009 Toevoegen totalen op afleverbon onderaan de artikelregels
08/06/2009 \0930\geschikt voor standaard ink_muteren3
03/06/2009 Tabel deb_bsis in overzicht basisgegevens debiteuren naar buffering 5 zetten en tijdelijke indexen verwijderen
03/06/2009 \0925\verbetering prijs ophalen retouren
02/06/2009 Bij aanmaken batchnummers in productieorders extra controle of partij al bestaat