• Slider profin

Wijzigingen Profin

29/04/2009 Bij registratie van pallets voor productie controleren dat productiedatum en THT niet leeg zijn
29/04/2009 Prijs niet altijd afdrukken voor orderbon afhankelijk van instelling bij debiteur
29/04/2009 Voor EDI afnemers controle bij orderinvoer of referentie gevuld is
29/04/2009 Voor EDI factuurbericht controle in verband met DeliXL
29/04/2009 \9000\layouts samenvoegen - deel 1
28/04/2009 Aanpassen breedte kolom partijnummer en omschrijving in selectiescherm overzicht mutaties partijen en mutaties historie
28/04/2009 Communicatieserver monitoren knop Lijninfo gewist
28/04/2009 Inlezen EDI orders de boodschappen uitgezet in verband met automatisch inlezen
28/04/2009 Voor \0922\tijden op productieoverzicht per lijn toegevoegd
28/04/2009 \0929\toevoegen kenmerk emballage bij artikel, betalingskorting bij debiteur, betalingskortingsbedrag bij factuur en tonen bij afboeken debiteurenfacturen
28/04/2009 \0931\bij printen formulieren inkoop de factuur alleen beschikbaar maken in een ontvangen order
28/04/2009 \0950\gewicht verplicht in te voeren bij stamgegevens artikelen
28/04/2009 \0922\CMR aangepast EG nr 2 posities naar links
28/04/2009 \0925\weekstatistiek met vergelijking van voorgaande jaar
27/04/2009 Afzonderlijke layout voor aanpassing \0931\
27/04/2009 Extra controle of prijs wel gevuld is bij doorboeken inkooporders voor aanpassing \0931\
27/04/2009 Partij actuele waarde overzicht rechter kolom iets naar links schuiven, anders valt de laatste positie soms van het papier
27/04/2009 \0922\CMR aangepast
27/04/2009 \0925\factuurprinter per taal ingevoerd
27/04/2009 \0931\layout voor aanmaning toegevoegd
24/04/2009 Diverse wijzigingen voor productie i.v.m. lijnen
24/04/2009 Op volgorde zetten van productieorders
24/04/2009 Overzicht productieorders per lijn
24/04/2009 \0920\verkopen twee jaren inclusief marge
24/04/2009 \9000\parameter ORD_WIJZBTW
23/04/2009 Extra gegevens invoeren voor 0922 voor productie
23/04/2009 Muteren productielijn bij productieorders
23/04/2009 Muteren productielijnen
23/04/2009 Overzicht productie per lijn
22/04/2009 Diverse wijzigingen voor \0922\
20/04/2009 Extra gegevens productie voor \0922\
20/04/2009 Rapportage ook op basis van geregistreerd bij pallets voor \0922\
20/04/2009 THT en productiedatum per pallet registreren
20/04/2009 Wijzigingen muteren boekingen
20/04/2009 \0922\ten onrechte 5034 vervangen door 0922
20/04/2009 \5034\ten onrechte in fak_printen
20/04/2009 \9000\0802 nu via PARA INK_BESONTV
20/04/2009 \9000\0915 en 0916 standaard
20/04/2009 \9000\5034, 5038, 5040, 5131 naar 9000
20/04/2009 \9000\5130 toevoegen aan 5120
20/04/2009 \9000\5133 naar 9000
20/04/2009 \9000\aanpas voor 0802, 0816, 5032, 4033
20/04/2009 \9000\Outlook Express eruit gehaald
20/04/2009 \9000\Inkooporder muteren: ook vullen partij EEGnr van leverancier
20/04/2009 \9000\prijsafspraken 5114 standaard
17/04/2009 Aanpassing \5132\emballage administratie en lijstwerk
17/04/2009 Aanpassing \5132\emballage artikel ja/nee toegevoegd
16/04/2009 Muteren boekingen: bij toevoegen van regel scherm verversen
15/04/2009 Artikelen meertalige omschrijving \4015\ ook voor inkooporder
14/04/2009 Berekening bedrag op factuur voor \4019\ als er partijen zijn aangepast
14/04/2009 CMR layout voor \4010\
14/04/2009 Communicatie tussen server en client gemaakt
14/04/2009 Vraag voor printen ontvangstbon bij sluiten weer voor iedereen aanwezig
10/04/2009 Prefixatieoverzicht na leveren voor \0920\
03/04/2009 \9000\art_taal van 4015 aangepast
02/04/2009 Extra omschrijving nieuwe mutsoorten in tracerings overzicht en uitsluiten mutsoort 51
02/04/2009 Facturen van EDI debiteur niet meer te wijzigen
02/04/2009 Wijzigen datum ook doorwerken in factuurregels
01/04/2009 Weeknummer anders berekenen