• Slider profin

Wijzigingen Profin

31/03/2010 Aanpassen ADR EDI
31/03/2010 Aanpassing 0135: Inlezen bankafschriften
31/03/2010 Controle betaal- en factuurdatum aangepast
30/03/2010 Extra info voor korting segment EDI factuur
30/03/2010 Terugzetten oude printer
29/03/2010 CMR voor 0920 aangepast
29/03/2010 Dubbele logging uit inlezen EDI orders laten vervallen
29/03/2010 Magazijnbon uit opslag printen naar meerdere printers
29/03/2010 Op traceringlijst bij het afdrukken van gereedproduct partij ook recept afdrukken
29/03/2010 Status niet zichtbaar en alleen actieve artikelen selecteren
26/03/2010 Meer logging bij EDI orders inlezen
26/03/2010 Voor aanpassing 0925 in traceringlijst telling gewijzigd in totalen minus geproduceerd is verschil
26/03/2010 \0925\met lijnen selectie
26/03/2010 \0925\overslaan van artikelregels die al in ink_hrgl (historie) zitten
25/03/2010 Artikel conversie uitgebreid met meerdere tabellen
24/03/2010 Aanmaning voor 0971
23/03/2010 Overzicht partijen voorraad verloop
23/03/2010 Wijziging layout invoeren financiële mutaties
22/03/2010 Voor 0971 aanmaken voormeldbestanden
22/03/2010 Wijziging ter voorkoming dubbele records
22/03/2010 CMR wijziging voor 0936
19/03/2010 Selectie op status aangepast
18/03/2010 Juiste waarden in velden bij muteren van eerder ingevoerde gegevens met vreemde valuta
18/03/2010 Structureren printen labels inkoop
18/03/2010 Voor aanpassing 0924 'Mutatie overzicht pallets' juiste crediteur bij inkoop en telling bij gebruik
18/03/2010 Voor aanpassing 5113 in muteren orders de knop 'Pallets' vervangen door 'Art. NV'
18/03/2010 EG nr groter gemaakt voor 0924
17/03/2010 Aanpassen berekening inslag
17/03/2010 Combinatie 0930 en 0817 eruit halen
17/03/2010 Onderhoudsplanning printen dag/datum bepaling aanpassen
17/03/2010 Vertegenwoordigercode niet alleen numeriek
17/03/2010 Wijzigen berekening bedrag order
16/03/2010 Aanpassen boekingscherm i.v.m. wisselen boekstuknummer
16/03/2010 Aanpassen onderhoud
16/03/2010 Juist afdrukken geproduceerd gewicht
16/03/2010 Lengte omschrijving aangepast
16/03/2010 Voor aanpassing 2009 muteren debiteuren/crediteuren starten met alleen de debiteuren/crediteuren welke op actief staan
16/03/2010 Voor aanpassing 2009 muteren debiteuren/crediteuren/artikelen starten met alleen de debiteuren/crediteuren/artikelen welke op actief staan. Tevens controle op invullen van de status
16/03/2010 \0925\extra 2e artikelomschrijving tonen
15/03/2010 Palletlabel aanpassen THT
15/03/2010 Voor aanpassing 0130 aanmaken XAF bestand financiële mutaties test bijgemaakt op juiste telling debet/credit
15/03/2010 Voor aanpassing 2009 muteren debiteuren/crediteuren starten met alleen de debiteuren/crediteuren welke op actief staan
11/03/2010 Aanmaning facturen selecteren op basis van factuurdatum in plaats van vervaldatum
11/03/2010 Enkele aanpassingen i.v.m. gebruik locaties
11/03/2010 Foutmelding printvoorbeeld afleverbon
11/03/2010 Koppeling Parcelware
11/03/2010 Probleem cannot update cursor cBestand
11/03/2010 Toevoegen EAN consument aan stamgegevens artikelen voor 0971
11/03/2010 Voor aanpassing 0920: 'Euler rapportage' selectie op grootte kredietbeperking
11/03/2010 Voor aanpassing 0920: op lijst 'Limietoverschrijdingen' de betalingsconditie erbij geplaatst
10/03/2010 Aanpassing 0925 in 'Management factuurstatistiek' berekening kostprijs per kilo aangepast
10/03/2010 Controle op lengte veld instructie bij artikelgegevens
10/03/2010 Controle op lengte veld instructie bij productieorder
10/03/2010 Toevoegen betalingsconditie voor 0971 aan debbasis en ordmuteren
09/03/2010 Nieuw voor aanpassing 0924: Overzicht productieorder status
08/03/2010 Diverse wijzigingen i.v.m. palletsgebruik in verplaatsen, overzicht en leveren uit opleg
08/03/2010 Enkele aanpassingen afhandeling pallets in partij basisgegevens scherm
08/03/2010 Voor aanpassing 0924 in 'Overzicht palletmutaties' selectiemogelijkheid op ordersoort
08/03/2010 Voor aanpassing 0924 in 'Overzicht verkooporders' selectiemogelijkheid op verzenddatum erbij
05/03/2010 Verwerken pallets bij opleg uitslag
05/03/2010 \alg encrypte gereed gemaakt voor windows7 X64
04/03/2010 Extern partijnummer bij 0924 ingeven bij stamgegegevens en inkooporder
04/03/2010 Voor 0925 (Kraats) debiteuren statistiek 2 jaar als 'Condities' uit staat ook de dossier regels niet printen
04/03/2010 Voor aanpassing 0925 (Kraats) 'Corrigeren retouren' debiteur verplicht indien aangezet bij retourreden
03/03/2010 Correct verwerken aflevercode voor 5120 in statistiek
03/03/2010 Extern partijnummer bij partij voor 0924
03/03/2010 Extra controle op pallets
03/03/2010 Kleur eigenaar kaas vak aangepast indien disabled
03/03/2010 Nieuw: Voor aanpassing 0924 (Brabant Cheese) Overzicht mutaties per partij
03/03/2010 Nieuw: Voor aanpassing 0924 (Brabant Cheese) Overzicht pallets per verkooporder
03/03/2010 Ordqauunit erin zetten
03/03/2010 Overzicht inkooporders: Selectie 't/m ontvangstdatum' ingevoegd
03/03/2010 Overzicht verkooporders: Selectie 't/m afleverdatum' ingevoegd
03/03/2010 Voor aanpassing 0925 (Kraats): Alleen aantallen en gewichten op overzicht correcties
03/03/2010 Vullen srtmutatie bij ontvangst
02/03/2010 Aanpassen Desadv met gewicht van krat
02/03/2010 Diverse aanpassingen voor 0944
02/03/2010 Nieuw: voor aanpassing 0924 (Brabant Cheese) Overzicht mutaties per partij
02/03/2010 Uitschakelen printer environment rapporten
02/03/2010 Verplaatsen aanpassen
02/03/2010 Voorraad inlezen leveringen nakijken
01/03/2010 Pallets/boxen per partij voor 0944