• Slider profin

Wijzigingen Profin

28/02/2012 Voor aanpassing 0925 : Bij inkoop controle de openstaande inkoop order gegevens afdrukken.
27/02/2012 \0947\ Eisenga verkoop naar inkoop tbv crossdocking
23/02/2012 \0947\ Eisenga verkoop naar inkoop tbv crossdocking
20/02/2012 Keuze overnemen gegevens eerst ingeven en dan verwerken.
17/02/2012 CMR wijziging 0938
17/02/2012 Voor aanpassing 0925 : Ontvangst tijden inkooporder.
17/02/2012 Voor aanpassing 0925 : Ontvangst tijden invoer.
17/02/2012 Voor aanpassing 0925 : Overzicht te ontvangen inkoop orders.
17/02/2012 \0853\ doorboeken inkoop financieel gemaakt (zat in 0950_002)
17/02/2012 \alg\ bron veld in fin_mutaties
16/02/2012 \0853\ doorboeken inkoop financieel gemaakt (zat in 0950_002)
15/02/2012 Aanpassingen a.h.v. errorlijst.
14/02/2012 Aanpassingen a.h.v. errorlijst.
14/02/2012 aanmaning voor 0936 toegevoegd
09/02/2012 \0925\ extra selectie afnemerkode of artikelkode
09/02/2012 \0925\bonus niet berekenen bij emballage, tevens altijd art_bsis.emballage controleren
06/02/2012 \0928\ omschrijving naar partij om
03/02/2012 Voor aanpassing 0920 : Afdrukken statistiek per order kort, per order uitgebreid en per artikel.
02/02/2012 Toevoegen datum picker
02/02/2012 Voor aanpassing 0928 : op palletlabel de bewerkingen erbij.