• Slider profin

Wijzigingen Profin

31/10/2012 Wijzigen aanmaken betaalbestand
26/10/2012 Aanpassing CMR ivm EG nummer
26/10/2012 Factureren proforma's t/m een proformadatum geactiveerd voor 0922
26/10/2012 Geen partij aanmaken indien partijnummer leeg is
26/10/2012 Stuknummer betaling vermelden op betalingsgedrag debiteuren
25/10/2012 Aanpassen factuurtekst voor 5020
25/10/2012 Totaal velden groter gemaakt
24/10/2012 Extra logging bij inlezen productieorders
24/10/2012 Percentage 0 ook in segment EDI factuur zonder BTW
22/10/2012 Extra controle verschil crediteuren grootboek en overzichten
22/10/2012 Extra controle verschil debiteuren grootboek en overzichten
18/10/2012 Uitschakelen sorteren order op artikel voor 0920
15/10/2012 0971 Ook niet geleverde facturen selecteren
08/10/2012 Saldilijst ook met valuta bedragen voor 0920
08/10/2012 Voor aanpassing 0925 : Berekening werkelijke kostprijs.
08/10/2012 \0960\ factuur verdelen over voorblad en vervolgblad
05/10/2012 \0947\ afdrukken cmr opmerking op afleverbon
02/10/2012 Controle THT op inkooporder
01/10/2012 \0960\ factuur verdelen over voorblad en vervolgblad