Er wordt dagelijks aan Profin Online gewerkt om het werken voor u als gebruiker te vergemakkelijken. 
Tevens kun je ook de Profin Online Roadmap bekijken. Zo kun je zien wat je de komende tijd kunt verwachten.

Release Datum Updates
     
V-322 8 mei 2024 Fixes
 • Sortering op verkooporderbon
 • Enkele rapporten gaven foutmelding bij ontbrekende kolom na systeemupdate. oa palletlabels
 • Verbetering overzicht geproduceerd.
 • Oplossen foutmelding op factuurstatistiek
 • Toevoegen totalen op rapport voorraad financieel. 
 • Aanpassing overzetten PDF facturen naar Minox, worden alleen overzicht indien factuurdatum 2024 of nieuwer. 
 • Aanpassing validatie BTWidnr, waarde moet minimaal 5 tekens bevatten. 

 

V-321 7 mei 2024 Features
 • PDF factuur wordt vanaf nu verzonden naar Minox. Zodat je bij de openstaande post of boeking de factuur kunt inzien. 
 • Systeemupdate van onderliggend framework
 • Stlyling van productielijnscherm.
 • Uitbreiding productieonderdelen. 
 • Uitbreiding logging in administratiebeheer.
 • Validatie BTW is toegevoegd. BTW dient geldig te zijn volgens validatieregels per land binnen de EU. 
 • Validatie email is toegevoegd. Een emailadres dient te voldoen aan RFC5322.
 • Validatie kvk is toegevoegd een kvknr dient 8 of 11 nummers te zijn. 
 • Optie toegevoegd om bij printen filiaalfacturen alleen de verplichte filiaalfacturen te printen. 
 • Bij BC instelling zijn nu  alle velden in beeld waard email naartoe verzonden wordt, ook CC en BCC.

Fixes

 • Bij bepaalde schermresolutie werden lijst debiteuren in verkooporder smal weergegeven. 
 • Verbetering datuminvoer. 
 • Verbetering rapportage tracering
 • Verbetering partijkaart afdrukken magazijn. 
 • Artikel zoek popup begon niet telkens bovenaan het zoekresultaat. 
 • Snelheidsverbetering bij diverse rapporten.
 • Verbetering rapport voorraadmutaties selectie op leverancier
 • Verbetering voorraad financieel bij overzicht partijen. 
 • Verbetering kwaliteits pagina van lijnscherm. 
 • Verbetering verkoopstatistiek, bij totalen stond NaN.
 • Aanpassing berekening gewicht in lijnscherm.
 • Tekstregel op afleverbon kan geen aantal en gewicht hebben. 
 • Vullen veld DBPN in voorraadmutaties. 
 • Herstel diverse foutmeldingen. 
V-316 2 april 2024 Features
 • Invoercontrole van email adressen in debiteurenscherm, debiteurencontactpersoon, crediteurenscherm en crediteurencontactpersoon.
 • Debiteurenstatistiek keuze met emballage toegevoegd, deze keuze staat standaard niet aan. 
 • In inkoop en verkooporderscherm vakje ordertotalen uitgeschakeld. was dubbele informatie. 

Fixes

 • Nadat je Historische verkooporders geopend had kon je partijenschermpopup niet meer sluiten. Dit is verholpen. 
 • Foutmelding incorrecte relatie bij historische orders opgelost. 
 • Foutmelding opgelost bij Cokz export lijst. 
 • Aanpassing aan weergave selecteren van een debiteur bij aanmaken nieuwe verkooporder. 
 • Mogelijk gemaakt dat prijsafspraak weer ingevoerd kan op een artikel waar nog geen prijsafspraak voor is bij een debiteur. 
 • Oplossing gemaakt dat deel van partijenscherm buiten scherm viel
 • Na toevoegen van een artikel op een verkooporder werden er van verkeerde extra omschrijvingen afgedrukt op de interne orderbon. Hier is een aanpassing voor gemaakt. 
 • Diverse foutmeldingen op achtergrond. 
V-313 15 maart 2024 Fixes
 • Popups dienen aangeklikt en gekozen te worden en je kan niet meer langs de popup heen werken. bv bij gewichtsafwijking 10%. 
 • Extra logging
 • Aanpassing Urenregistratie
 • Bugfix GetRowId 
V-312 14 maart 2024 Fixes
 • Bij attentielijst wordt getoond over hoeveel tijd volgende Minox communicatie wordt uitgevoerd.
 • De attentielijst kan verborgen worden per gebruiker indien gewenst. 
 • Meer ruimte tussen valutasymbolen en prijs of bedrag in verkoop en inkooporderscherm
 • Selectie partijpopup in verkooporderscherm volledige schermbreedte gemaakt.
 • Pulldown keuzes die te smal worden getoond worden nu weer gelijkmatig verdeeld.
 • Verbetering in logging geactiveerd. 
 • Proforma factuur alleen tonen bij licentie 0986.
 • Diverse foutmeldingen op achtergrond zijn verholpen.
V-311 12 maart 2024 Features
 • Een Major Release (grootschalige update) van onderliggende systeemcomponenten om de laatste beschikbare features te kunnen gebruiken. 
 • Interne services - verbeterde prestaties.
 • Herschrijven styling ivm nieuwe systeemcomponenten.
 • Verduidelijken melding bij orders factureren indien er orders worden samengevoegd tot 1 factuur.
 • Tonen van-tot rijksmerk in partijselectie als je met muis over omschrijving gaat. 
 • Tonen verzenddatum in BC verwerking.
 • BC verwerking mailen magazijnbon en leveranciersbon naar aparte contactpersonen.
 • Blokje informatie actuele voorraad herzien. Ook aantal te leveren toegevoegd.
 • Excel bestand headers en bestandsnaam meertalig gemaakt.

Fixes

 • Verbetering aan filtering component.
 • Verwerken productieorders toont nu alleen geproduceerde productieorders.
 • Voorraadmutaties verbeteren.
 • Prijswijzigingen invoer verbeteren.
 • Verbeteren informatieve meldingen 
 • Verbeteren kopieer artikel 
 • Verbeteren rapportage
 • Selectie verbetering tonen onderhoudsmoment tonen in partijscherm. 
 • Voorraad selectie op Magazijn verbeteren. 
 • Diverse bugfixes.
V-300 9 januari 2024 Features
 • In start dashboard is scherm attentielijst toegevoegd. Hiermee kan een gebruiker zien dat er bv nog facturen moeten worden doorgeboekt of dat er nog niet geprinte facturen zijn. 
 • Mogelijkheid om aantal besteld per verkooporderregel los te koppelen van totaal van besteld per partij. 
  als je deel gepland hebt op een partij wordt daarna niet besteld aantal op verkooporderregel overschreven. 
  Dit dient geactiveerd te worden per administratie.  
 • Uitbreiding rapportage waarbij om1 en om2 uit verkooporderregels ook afgedrukt kunnen worden op afleverbon of CMR of factuur. 
 • Uitbreiding rapportage te produceren per datum zodat je niet een bladzijde hebt per actie maar een doorlopend overzicht. 
 • Voor klant aanpassing dat verzenddatum de factuurdatum wordt ipv de afleverdatum. 
 • In kunnen voeren aantal pallets in verkooporder. 
 • Verbetering in proces boeken bedroging bij facturatie. 

Fixes

 • Verbetering invoer mutatie prijsafspraken.
 • Verbetering verwerking prijswijziging per leverancier, prijs op nul zetten zorgt er nu voor dat er geen oude afspraak wordt afgesloten.
 • Als menu item 2 licenties heeft wordt menu item nu wel getoond bij 1 van deze licenties. 
 • Verbetering in filtering component.
 • opslaan afleverdagen wordt nu weer correct uitgevoerd. 
 • Verbetering bij aanmaken nieuwe administratie
 • Verbetering bij tonen prijzen in artikelscherm , prijzen van prijsdebiteur worden weer getoond onder tab verkoopprijzen. 
 • Verbetering in sorteervolgorde lijstscherm verkooporders.
 • Bij wissen inkooporderregel ook opschonen van voorraadmutaties van deze regel. 
 • Verbetering in bepaling ontvangstdatum, deze werd onder een bepaalde conditie telkens op vandaag gezet. 
 • Oplossen diverse foutmeldingen op achtergrond. 
V-289 28 november 2023 Features
 • Update aan navigatie in schermen. Hierdoor performanceverbetering bij laden van schermen.
 • Inbouwen mogelijkheid om ook onderdelen van inkooporderscherm op te nemen in een profiel.
 • Bij bepaalinstelling uitbreiding als setting op type N staat. 
 • Verbeteren diverse klant layouts voor oa facturen. 
 • Toevoegen filtering in beheer omgeving. 
 • Indien opleg administratie aan staat wordt eigenaar opleg gevuld indien goederen via inkooporder worden ontvangen. 
 • Verbetering bij boeken bedroging bij facturatie van verkooporders.
 • Extra partijnummering methode. 
Fixes
 • Verbetering bij vullen export verklaring. 
 • Verbeteren licentiebeheer in beheeromgeving. 
 • Verbeteren extra artikeltaal toevoegen. 
 • verbeteren toevoegen prijsafspraak bij een debiteur.
 • Oplossen melding bij factureren ord_lver niet meer meenemen.
 • Verbetering bij duplicaatcontrole bij oa assortimentslijst.
 • Verbetering datum weergave bij setting DD/MM/YYYY
 • Scherm selecteren batch was niet breed genoeg bij de engelse taal.
 • Afdrukken orderbon vanuit orderhistorie is nu weer mogelijk. 
 • Bij gewichtscontrole verkooporder bij gewichtsafwijking meer dan 10% en dan klikken op nee werden er onjuiste partijmutaties weggeschreven. 
 • Verbetering bij aanmaken nieuwe administratie , DB version niet meer laten wegschrijven in servoy systeem file. 
 • Verbetering aan volgorde van verzamelfactuur. Deze was anders bij tweede verzamelfactuur. 
 • Aanpassing bij taal onafhankelijke rapporten en vullen tabel talen. 
 • Oplossing overschrijven van debiteur / crediteur bij aanmaken nieuwe debiteur / crediteur. 
 • Verbetering bij lijnscherm productie
 • Verbetering bij filtering in debiteuren statistiek
 • Crediteur prijsafspraak was in sommige gevallen niet te wijzigen.
 • Verbetering bij Engelse taal bij klikken op messages. 
 • Bij scrollen in dropdown werd soms scherm gesloten. 
 • Verbeteringen aan wijzigen prijzen
 • Bij aanmaken nieuw artikel werd soms # artikel overschreven dit is aangepast.
 • Verbeteringen aan filter component.
 • Oplossen diverse errors op achtergrond.
V-280 24 oktober 2023 Onderhoud
 • Onderhoud aan server
 • Onderhoud aan database
V-280 19 oktober 2023 Fixes
 • Aanpassing in artikelscherm bij selecteren artikelgroepen. Er bleek een limiet bij huidige lijst van max 500 artikelgroepen. Deze limiet is nu niet meer van toepassing.
 • Aanpassing ivm vasthouden filterwaarde van vorige artikelregel bij knop partij in verkooporderscherm. 
 • Aanpassing ivm meetellen van ingevoerde beschikbare hoeveelheid van partij in verkooporderscherm. 
 • Verbeteringen in prijswijzigen. 
V-278 2 oktober 2023 Features
 • Bewaren filterinstellingen na openen van detailscherm
 • Verbetering bij grote hoeveelheid artikelen in lijst en vervolgens gebruik van deel van het artikelnummer.
 • Verbeteringen in muteren prijsafspraken debiteur, debiteurengroep en crediteur
 • Aanpassen validatie één factuur per order icm en factuurverklaring. Dit is van toepassing bij Export module, bij export dien je altijd één factuur per order te hebben. 
 • Aanpassen afdrukken van factuurverklaring bij filialen. Factuurverklaring wordt nu afgedrukt bij debiteur, filiaal en hoofdvestiging.
 • Bij verkoopfactuur voor klant specifiek mogelijk toegevoegd dat er een + of - achter komt als prijs tov vorige factuur in afgelopen 14 dagen gewijzigd was.
 • Verbetering in afdrukken van sortering op locatievolgorde op document CMR, Afleverbon, magazijnbon en factuur. Hiervoor wel noodzakelijk om altijd zelfde opbouw van locatienummer te gebruiken binnen een administratie. 
 • Verbetering ivm verbergen van ord_verzenddatum indien "uit" in verkooporderscherm.
 • Popup bv Partij en artikel of wijzigen regel popup kun je nu sluiten met ESC toets.
 • Cmr printer ook via printserver.
 • Verbetering in bestelschema met afleveren na weekend.

Fixes

 • Verbetering in lijnscherm ivm afdeling veld.
 • Verbetering in lijnscherm ivm gereedmelden productieorder
 • Melding pallets aanmaken kwam soms onterecht. 
 • Verbetering in verkoopstatistiek jaren, totaalbedrag werd bij jaar 1 nooit weergegeven.
 • Toevoegen van emballage gekoppeld aan artikel ging niet altijd goed. Eerste ladingdrager moet gevuld zijn en aantal per eerste ladingdrager. 
 • Oplossen diverse errormeldingen
 •  
V-276 14 augustus 2023 Features
 • Overzicht manco’s op leveringen mogelijk.
 • In verkooporder scherm worden nu ook velden telefoonnummer en Belcontact getoond. Deze zijn in te geven bij debiteuren tab Logistiek.
 • Cmr kan nu rechtstreeks geprint worden naar de printer. Ook kan de printer gedefinieerd worden in de algemene instellingen.

Fixes

 • Verbetering toevoegen factuurverklaring.
 • Verbetering volgorde orderegels van verkooporder naar filiaalfactuur naar verzamelfactuur.
 • Verbetering applicatie logging bij verwijderen verkoop en inkooporders welke geen regels bevatten.
 • Verbetering ondervangen ontbrekende email adres bij printen facturen.
 • Oplossen diverse errormeldingen
 • Bij diverse documenten tekst velden vergroot.
V-273 3 juli 2023 Features
 • Mogelijkheid om een extra pdf toe te kunnen voegen voor bv toelichting van de factuur. Dit toevoegen kan gedaan worden nadat document klaar staat om te verzenden in de BC verwerking. 
 • Berekening oplegbedroging toegevoegd. Bij elke uitlevering wordt er een partijmutatie gemaakt met daarin het verschil tussen gemiddeld ontvangstgewicht van de partij en gewogen uitgeleverd gewicht van de betreffende levering. 
 • Verbetering registratie eigenaar bij automatisch aanmaak partij vanuit inkooporder.
 • Verbetering partijen basis scherm, overzichtelijker tonen bovenste schermtegels. 
 • Verbetering belschema verkoop, hergroepering kolommen.

Fixes

 • Diverse Bugfixes
 • niet meer mogelijk om artikelgroep leeg te maken bij artikel.
 • Div verbeteringen verkoopstatistiek
 • Extra controle ingebouwd op verwijderen van # artikel, deze dient altijd te blijven bestaan.
V-269 14 juni 2023 Features
 • Uitbreiding prijsmethodemogelijkheden.
 • Beoordelingen per partij lijstvolgorde per administratie toe kunnen wijzen.
 • Beoordelingen afronding getallen op 2 decimalen.
 • Extra gegevens in VWS printjob. 
 • Melding toegevoegd in verkooporder bij gewijzigde prijs indien licentie 5115 en afleverdatum gewijzigd wordt. 
 • Controle rapport inrichting Profin toegevoegd. 
 • Tonen actuele inkoopprijs en verkoopprijs in artikelscherm 
 • Uitbreiding velden bij aanmaken nieuwe debiteur met oa adresvelden.
 • Verdere invoering van land afhankelijke instellingen zoals valuta, datum en gewichtseenheid.
Fixes
 • Oplossen situatie waarbij op andere client soms orderregels niet getoond werden.
 • Inkoop bij 2 popup schermen kwamen deze soms over elkaar. 
 • Correctie indeling bestelschema verkooporders
 • Taal velden verbeteren bestelschema
 • Filiaal factuur printen keuze verplicht afdrukken verbeterd.
 • Partijen overzicht voorraad financieel rekent nu met datum.
 • Inkooporders doorboeken aantal wordt nu wel getoond op scherm. 
 • Aanpassing locking verkoop/inkooporder deze bleef te lang op order staan.
 • Oplossen diverse errormeldingen
V-266 12 april 2023 Features
 • Per partij PDF kunnen uploaden tbv melkmonster uitslag. (klantaanpassing)
 • Per partij beoordelingen kunnen toevoegen. (4017)
 • Beoordelingen tabel gemaakt zodat deze variabel zijn in te vullen (4017)
 • Gewichtseenheid per administratie instelbaar keuze uit kilo of pound.
 • Datumformat per administratie instelbaar
 • In Profin Online is koppeling gemaakt tussen partijhoeveelheid en orderregel aantal. Er is een mogelijkheid gemaakt om voorraad en orderregelhoeveelheid los van elkaar te boeken. bv bij Productie van stukjes waarbij er een hele kaas wordt afgeboekt van de voorraad.  (klantaanpassing)
 • Mogelijkheid van afboekfactor tussen geleverde hoeveelheid en voorraadhoeveelheid (klantaanpassing)
 • Mogelijkheid om afwijkende voorraad artikelgroep in te geven tov artikelgroep te leveren artikel. (klantaanpassing).
 • Dashboard in het artikelscherm heeft er enkele tabbladen bijgekregen oa, inkoopprijzen, groepsprijzen en debiteurprijzen. Deze 3 opties zijn om te prijzen te bekijken. De prijsmutatie dient bij crediteur, debiteurgroep of debiteur uitgevoerd te worden. 
 • Verkooporderscherm en inkooporderscherm hebben melding gekregen als artikel op bestellijst toegevoegd kan worden. Kan ook zo ingesteld worden dat artikelen automatisch aan bestellijst worden toegevoegd zonder vraag. Ook kunt u ervoor kiezen om bestellijst alleen vanuit debiteurenscherm bij te werken. 
 • Bij invullen opbrengstrekeningen per artikelgroep wordt er nu rekening gehouden met standaard land bij de eerste opbrengstrekening.
 • Zoekmogelijkheid op rijksmerk binnen reeks van / tot toegevoegd. (klantaanpassing)
 • Invoer van / tot rijksmerk toegevoegd (klantaanpassing)
 • Per crediteur mogelijk gemaakt om eigenaar opleg vast te leggen zodat ontvangen partijen direct op de juiste eigenaar wordt geboekt. 
 • Per crediteur muteren van eerste letters batchnummer toegevoegd.

Fixes

 • Diverse verbeteringen lijnschermen oa zijstromen, kwaliteit.
 • Oplossen diverse errormeldingen
 • Verbeteringen aan partijnummeringen
V-263 21 maart 2023 Features
 • PDF achtergrond nu instelbaar of deze meegeprint kan worden op bv factuur of afleverbon.
 • Lijnscherm: Kwaliteitsregistratie aanvullingen.
 • Tonen kolom nummer, magazijn en locatie bij licentie 1220, bij partijmutaties. 

Fixes

 • Verbeteren rapport verbruik per lijn.
 • Gebruikersnaam degen die order aangemaakt had werd niet volledig opgeslagen in het verkooporder.
 • Bestand label solutions aanpassing bepaling tht datum
 • Aanpassing uitlijning voorraad rapport partijen. 
 • Oplossen diverse errormeldingen
V-262 15 maart 2023 Features
 • Achtergrond van bv factuur is nu pdf ipv png.
 • Gebruiker kan zelf de pdf vervangen mits 
 • Nieuwe upload functionaliteit ingericht.
 • Bij BC verwerking is nu mogelijk om meerdere bijlagen te bekijken.
 • Tekst in artikelgroepscherm aangepast waar Nederland stond naar standaard land. 
 • CBS-Iris aangifte aangepast zodat rapport niet getoond wordt als bij een artikel statistieknummer niet gevuld is.
 • Lijnscherm: Productie goed zetten bij printen eerste label.
 • Lijnscherm: Rapport uitbreidingen overzicht geproduceerde pallets.
 • Lijnscherm: Rapport Overzicht rendement
 • Lijnscherm: Rapport Overzicht gescand naar lijn
 • Lijnscherm: Rapport Overzicht geproduceerd
 • Lijnscherm: Kwaliteitsregistratie toegevoegd.

Fixes

 • Sortering eenheid in stamdata schermen nu op alfabet. 
 • Bij opnieuw e-mailen of printen van factuur vanuit debiteurenscherm werd factuur weer opnieuw doorgeboekt.
 • Nulfactuur wordt nu overgezet naar Minox
 • Aanpassen inkooplayout ivm tonen productiedatum.
 • Diverse velden verlengd op oa factuurlayout zodat gehele informatie werd afgedrukt.
 • Verbeteren partijnummering.
 • Oplossen diverse errormeldingen
V-259 15 februari 2023 Fixes
 • Oplossen melding op achtergrond ivm filterfunctie.
 • verbeteren naamgeving UBL factuur.
V-254 13 februari 2023 Features
 • Meerdere verkooporders per factuur.
 • Factuur opnieuw kunnen emailen en printen van uit debiteurenscherm.
 • Klantspecifieke aanpassingen in orderbevestiging.
 • Toevoegen vertaling Engels van nieuwere velden.
 • Nieuwe verkooporder openen in nieuw tabblad vanuit debiteurenscherm.
 • Email van kopiefactuur kunnen verzenden vanuit scherm facturen printen. 

Fixes

 • Verbeteren werking CBS aangifte
 • Sommige kolommen werden ten onrechte getoond ook als licentiecode niet aan stond.
 • Productiedatum op inkooporder ook tonen als productiemodule niet aan staat.
 • Oplossen diverse foutmeldingen op achtergrond.
 • Opschonen bestellijst bij klikken op administratie niet als je je nieuw tabblad binnen Profin Online opent. 
 • Aanpassen veldweergave van aantal in orderscherm. 
 • Correctie in UBL factuur bestanden ivm datumweergave.
 • BC instellingen, validatie ivm dubbel aanmaken van instellingen. 

 

V-214 25 januari 2023 Features
 • Niet bestelde regels verkooporder wissen
 • Niet bestelde regels inkooporder wissen.
 • Toevoeging controle rapport prijsrapportage
 • Instelling geen selectie filter partijscherm is vervallen. Nu filter op artikelgroep of op artikel.
 • Verzendlabel verkooporderscherm leverfase met popup aantal labels
 • Layout partijenpopup verbeteren zodat kolommen beter passen op scherm. 
 • Export: Op proforma factuur ook factuurverklaring tonen.
 • Kunnen selecteren van Artikelspecificatie PDF per taal.
 • Verkooporder Magazijnbon afdrukken aantal ds x aantal st in ds dit als aantal ce per he gevuld is.
 • Manco's afdrukken op afleverbon
 • Filters op instellingen verbeteren. 
 • Export: ILnummer in excel export in kolom knpartij
 • Vervaldatum vullen op factuur als deze eerste maal wordt afgedrukt. 
 • Artikel taal vullen op externe documenten.
 • SSCC label kunnen wissen van pallets.
 • Diverse aanpassingen klantlayouts documenten verkoop
 • Melding onder inlogscherm voor aankonding en verslag van update
 • Pagina wat is nieuw op website www.cervus.nl
 • Roadmap op website www.cervus.nl 

Fixes

 • Datumweergave verkooprijs in artikelscherm.
 • verbetering statistiek overnemen ingevoerde gegevens
 • Verbetering sortering laden bestellijst.
 • Verbeteren sortering bij laden partijenlijst 
 • Verbetering beurslijst, ook nog niet gefactureerde orders meenemen.
 • Oplossen melding bij factureren orders.
 • Verbeteren weergave groepsomschrijving partijenscherm. 
 • Inkooporder vullen inkoopprijs in inkooporder
 • Manco's niet afdrukken op factuur indien geen bestelling
 • Lege regels werden afgedrukt op verkoopfactuur
 • SSCC label mixed: artikelomschrijvingen afdrukken
 • Vullen diverse I18N codes
 • Verbeteren diverse zoekfuncties
 • Orders factureren niet filteren op voortgang geleverde order maar status geleverd. 
V-208 11 januari 2023 Features
 • Lijnscherm productie: verbeteren controle THT eerdere gebruikte partij.
 • Lijnscherm productie: indien order niet geproduceerd wordt productiedatum op systeemdatum gezet bij openen productieorder.
 • Lijnscherm productie: als aan productieorder geen verkooporder gekoppeld dan klant gegevens voor label opzoeken via artikelbestand veld isvoor.
 • Lijnscherm productie: Als er nog geen labels zijn gemaakt en order nog niet geproduceerd dan herberekenen THT rekening houdend met dagentht uit artikelbestand.

Fixes

 • Verbeteren I18N codes