Er wordt dagelijks aan Profin Online gewerkt om het werken voor u als gebruiker te vergemakkelijken. 
Tevens kun je ook de Profin Online Roadmap bekijken. Zo kun je zien wat je de komende tijd kunt verwachten.

Release Datum Updates
     
V-276 14 augustus 2023 Features
 • Overzicht manco’s op leveringen mogelijk.
 • In verkooporder scherm worden nu ook velden telefoonnummer en Belcontact getoond. Deze zijn in te geven bij debiteuren tab Logistiek.
 • Cmr kan nu rechtstreeks geprint worden naar de printer. Ook kan de printer gedefinieerd worden in de algemene instellingen.

Fixes

 • Verbetering toevoegen factuurverklaring.
 • Verbetering volgorde orderegels van verkooporder naar filiaalfactuur naar verzamelfactuur.
 • Verbetering applicatie logging bij verwijderen verkoop en inkooporders welke geen regels bevatten.
 • Verbetering ondervangen ontbrekende email adres bij printen facturen.
 • Oplossen diverse errormeldingen
 • Bij diverse documenten tekst velden vergroot.
V-273 3 juli 2023 Features
 • Mogelijkheid om een extra pdf toe te kunnen voegen voor bv toelichting van de factuur. Dit toevoegen kan gedaan worden nadat document klaar staat om te verzenden in de BC verwerking. 
 • Berekening oplegbedroging toegevoegd. Bij elke uitlevering wordt er een partijmutatie gemaakt met daarin het verschil tussen gemiddeld ontvangstgewicht van de partij en gewogen uitgeleverd gewicht van de betreffende levering. 
 • Verbetering registratie eigenaar bij automatisch aanmaak partij vanuit inkooporder.
 • Verbetering partijen basis scherm, overzichtelijker tonen bovenste schermtegels. 
 • Verbetering belschema verkoop, hergroepering kolommen.

Fixes

 • Diverse Bugfixes
 • niet meer mogelijk om artikelgroep leeg te maken bij artikel.
 • Div verbeteringen verkoopstatistiek
 • Extra controle ingebouwd op verwijderen van # artikel, deze dient altijd te blijven bestaan.
V-269 14 juni 2023 Features
 • Uitbreiding prijsmethodemogelijkheden.
 • Beoordelingen per partij lijstvolgorde per administratie toe kunnen wijzen.
 • Beoordelingen afronding getallen op 2 decimalen.
 • Extra gegevens in VWS printjob. 
 • Melding toegevoegd in verkooporder bij gewijzigde prijs indien licentie 5115 en afleverdatum gewijzigd wordt. 
 • Controle rapport inrichting Profin toegevoegd. 
 • Tonen actuele inkoopprijs en verkoopprijs in artikelscherm 
 • Uitbreiding velden bij aanmaken nieuwe debiteur met oa adresvelden.
 • Verdere invoering van land afhankelijke instellingen zoals valuta, datum en gewichtseenheid.
Fixes
 • Oplossen situatie waarbij op andere client soms orderregels niet getoond werden.
 • Inkoop bij 2 popup schermen kwamen deze soms over elkaar. 
 • Correctie indeling bestelschema verkooporders
 • Taal velden verbeteren bestelschema
 • Filiaal factuur printen keuze verplicht afdrukken verbeterd.
 • Partijen overzicht voorraad financieel rekent nu met datum.
 • Inkooporders doorboeken aantal wordt nu wel getoond op scherm. 
 • Aanpassing locking verkoop/inkooporder deze bleef te lang op order staan.
 • Oplossen diverse errormeldingen
V-266 12 april 2023 Features
 • Per partij PDF kunnen uploaden tbv melkmonster uitslag. (klantaanpassing)
 • Per partij beoordelingen kunnen toevoegen. (4017)
 • Beoordelingen tabel gemaakt zodat deze variabel zijn in te vullen (4017)
 • Gewichtseenheid per administratie instelbaar keuze uit kilo of pound.
 • Datumformat per administratie instelbaar
 • In Profin Online is koppeling gemaakt tussen partijhoeveelheid en orderregel aantal. Er is een mogelijkheid gemaakt om voorraad en orderregelhoeveelheid los van elkaar te boeken. bv bij Productie van stukjes waarbij er een hele kaas wordt afgeboekt van de voorraad.  (klantaanpassing)
 • Mogelijkheid van afboekfactor tussen geleverde hoeveelheid en voorraadhoeveelheid (klantaanpassing)
 • Mogelijkheid om afwijkende voorraad artikelgroep in te geven tov artikelgroep te leveren artikel. (klantaanpassing).
 • Dashboard in het artikelscherm heeft er enkele tabbladen bijgekregen oa, inkoopprijzen, groepsprijzen en debiteurprijzen. Deze 3 opties zijn om te prijzen te bekijken. De prijsmutatie dient bij crediteur, debiteurgroep of debiteur uitgevoerd te worden. 
 • Verkooporderscherm en inkooporderscherm hebben melding gekregen als artikel op bestellijst toegevoegd kan worden. Kan ook zo ingesteld worden dat artikelen automatisch aan bestellijst worden toegevoegd zonder vraag. Ook kunt u ervoor kiezen om bestellijst alleen vanuit debiteurenscherm bij te werken. 
 • Bij invullen opbrengstrekeningen per artikelgroep wordt er nu rekening gehouden met standaard land bij de eerste opbrengstrekening.
 • Zoekmogelijkheid op rijksmerk binnen reeks van / tot toegevoegd. (klantaanpassing)
 • Invoer van / tot rijksmerk toegevoegd (klantaanpassing)
 • Per crediteur mogelijk gemaakt om eigenaar opleg vast te leggen zodat ontvangen partijen direct op de juiste eigenaar wordt geboekt. 
 • Per crediteur muteren van eerste letters batchnummer toegevoegd.

Fixes

 • Diverse verbeteringen lijnschermen oa zijstromen, kwaliteit.
 • Oplossen diverse errormeldingen
 • Verbeteringen aan partijnummeringen
V-263 21 maart 2023 Features
 • PDF achtergrond nu instelbaar of deze meegeprint kan worden op bv factuur of afleverbon.
 • Lijnscherm: Kwaliteitsregistratie aanvullingen.
 • Tonen kolom nummer, magazijn en locatie bij licentie 1220, bij partijmutaties. 

Fixes

 • Verbeteren rapport verbruik per lijn.
 • Gebruikersnaam degen die order aangemaakt had werd niet volledig opgeslagen in het verkooporder.
 • Bestand label solutions aanpassing bepaling tht datum
 • Aanpassing uitlijning voorraad rapport partijen. 
 • Oplossen diverse errormeldingen
V-262 15 maart 2023 Features
 • Achtergrond van bv factuur is nu pdf ipv png.
 • Gebruiker kan zelf de pdf vervangen mits 
 • Nieuwe upload functionaliteit ingericht.
 • Bij BC verwerking is nu mogelijk om meerdere bijlagen te bekijken.
 • Tekst in artikelgroepscherm aangepast waar Nederland stond naar standaard land. 
 • CBS-Iris aangifte aangepast zodat rapport niet getoond wordt als bij een artikel statistieknummer niet gevuld is.
 • Lijnscherm: Productie goed zetten bij printen eerste label.
 • Lijnscherm: Rapport uitbreidingen overzicht geproduceerde pallets.
 • Lijnscherm: Rapport Overzicht rendement
 • Lijnscherm: Rapport Overzicht gescand naar lijn
 • Lijnscherm: Rapport Overzicht geproduceerd
 • Lijnscherm: Kwaliteitsregistratie toegevoegd.

Fixes

 • Sortering eenheid in stamdata schermen nu op alfabet. 
 • Bij opnieuw e-mailen of printen van factuur vanuit debiteurenscherm werd factuur weer opnieuw doorgeboekt.
 • Nulfactuur wordt nu overgezet naar Minox
 • Aanpassen inkooplayout ivm tonen productiedatum.
 • Diverse velden verlengd op oa factuurlayout zodat gehele informatie werd afgedrukt.
 • Verbeteren partijnummering.
 • Oplossen diverse errormeldingen
V-259 15 februari 2023 Fixes
 • Oplossen melding op achtergrond ivm filterfunctie.
 • verbeteren naamgeving UBL factuur.
V-254 13 februari 2023 Features
 • Meerdere verkooporders per factuur.
 • Factuur opnieuw kunnen emailen en printen van uit debiteurenscherm.
 • Klantspecifieke aanpassingen in orderbevestiging.
 • Toevoegen vertaling Engels van nieuwere velden.
 • Nieuwe verkooporder openen in nieuw tabblad vanuit debiteurenscherm.
 • Email van kopiefactuur kunnen verzenden vanuit scherm facturen printen. 

Fixes

 • Verbeteren werking CBS aangifte
 • Sommige kolommen werden ten onrechte getoond ook als licentiecode niet aan stond.
 • Productiedatum op inkooporder ook tonen als productiemodule niet aan staat.
 • Oplossen diverse foutmeldingen op achtergrond.
 • Opschonen bestellijst bij klikken op administratie niet als je je nieuw tabblad binnen Profin Online opent. 
 • Aanpassen veldweergave van aantal in orderscherm. 
 • Correctie in UBL factuur bestanden ivm datumweergave.
 • BC instellingen, validatie ivm dubbel aanmaken van instellingen. 

 

V-214 25 januari 2023 Features
 • Niet bestelde regels verkooporder wissen
 • Niet bestelde regels inkooporder wissen.
 • Toevoeging controle rapport prijsrapportage
 • Instelling geen selectie filter partijscherm is vervallen. Nu filter op artikelgroep of op artikel.
 • Verzendlabel verkooporderscherm leverfase met popup aantal labels
 • Layout partijenpopup verbeteren zodat kolommen beter passen op scherm. 
 • Export: Op proforma factuur ook factuurverklaring tonen.
 • Kunnen selecteren van Artikelspecificatie PDF per taal.
 • Verkooporder Magazijnbon afdrukken aantal ds x aantal st in ds dit als aantal ce per he gevuld is.
 • Manco's afdrukken op afleverbon
 • Filters op instellingen verbeteren. 
 • Export: ILnummer in excel export in kolom knpartij
 • Vervaldatum vullen op factuur als deze eerste maal wordt afgedrukt. 
 • Artikel taal vullen op externe documenten.
 • SSCC label kunnen wissen van pallets.
 • Diverse aanpassingen klantlayouts documenten verkoop
 • Melding onder inlogscherm voor aankonding en verslag van update
 • Pagina wat is nieuw op website www.cervus.nl
 • Roadmap op website www.cervus.nl 

Fixes

 • Datumweergave verkooprijs in artikelscherm.
 • verbetering statistiek overnemen ingevoerde gegevens
 • Verbetering sortering laden bestellijst.
 • Verbeteren sortering bij laden partijenlijst 
 • Verbetering beurslijst, ook nog niet gefactureerde orders meenemen.
 • Oplossen melding bij factureren orders.
 • Verbeteren weergave groepsomschrijving partijenscherm. 
 • Inkooporder vullen inkoopprijs in inkooporder
 • Manco's niet afdrukken op factuur indien geen bestelling
 • Lege regels werden afgedrukt op verkoopfactuur
 • SSCC label mixed: artikelomschrijvingen afdrukken
 • Vullen diverse I18N codes
 • Verbeteren diverse zoekfuncties
 • Orders factureren niet filteren op voortgang geleverde order maar status geleverd. 
V-208 11 januari 2023 Features
 • Lijnscherm productie: verbeteren controle THT eerdere gebruikte partij.
 • Lijnscherm productie: indien order niet geproduceerd wordt productiedatum op systeemdatum gezet bij openen productieorder.
 • Lijnscherm productie: als aan productieorder geen verkooporder gekoppeld dan klant gegevens voor label opzoeken via artikelbestand veld isvoor.
 • Lijnscherm productie: Als er nog geen labels zijn gemaakt en order nog niet geproduceerd dan herberekenen THT rekening houdend met dagentht uit artikelbestand.

Fixes

 • Verbeteren I18N codes